Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Onlineseminarim: Ny EU-lagstiftning för företagande och mänskliga rättigheter

Inom kort förväntas EU presentera en ny lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter – hur kommer den påverka svenska företag? Vart kan man vända sig för att få hjälp i dessa frågor och vilket material finns att tillgå? Välkommen till ett onlineseminaium med Institutet Mot Mutor och Utrikesdepartementet.

Allt fler svenska företag verkar på internationella marknader, något som många gånger kan vara svårnavigerat och komplext. Detta ställer extra höga krav på företags agerande och kännedom om existerande risker för att kunna verka på ett lagenligt, hållbart och etiskt sätt. Vilka förväntningar ställer regeringen och svensk lagstiftning på företag som är aktiva i utlandet? Hur ser man till att ha en hållbar internationalisering?

Den 30 november bjuder Institutet Mot Mutor och Utrikesdepartementets enhet för främjande och hållbart företagande tillsammans med Team Sweden in till en digital Road Show i samarbete med Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren. Under en och en halv timma kommer olika talare ta sig an dessa frågor och ge information och tips till små och medelstora företag som vill förbättra sitt hållbara företagande på internationella marknader.

Program

 • Presentation av regeringens arbete för hållbart företagande och den kommande EU-lagstiftningen på området för företagande och mänskliga rättigheter.
  Cecilia Ekholm, ambassadör för hållbart företagande, Utrikesdepartementet
 • Presentation av den reviderade Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden).
  Hayaat Ibrahim, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
 • Presentation av hur Team Sweden genom sina uppdrag kan stödja små och medelstora företags hållbara internationalisering.
  Emma Modéer Wiking, Head of International Sustainable Business, Business Sweden
  Johan Henningsson, hållbarhetschef, Svensk Exportkredit och
  Karin Wessman, hållbarhetschef, Exportkreditnämnden
Efter varje programpunkt ges möjlighet att ställa frågor.

Information och anmälan

Tid

30 november 8.00-9.15

Plats

Online

Information

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar. Sista anmälan 26 november