En möjlighet att utveckla ditt företag

Vi ger dig en fantastisk möjlighet att knyta kontakter – på lokal, regional och global nivå. Vi har cirka 800 medlemsföretag i regionen och i hela världen finns 12 000 handelskammare, så du kan alltid hitta andra företagare som har samma drivkrafter som du. Genom att identifiera gemensamma behov, möjligheter och utmaningar hittar vi tillsammans lösningar och vägar framåt mot tillväxt. Nätverken drivs av en processledare från Handelskammaren eller något av våra medlemsföretag.

Våra affärsnätverk

VD-nätverket

Nätverket blir som ett bollplank där du som vd kan rådfråga om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen. Kunskapsutbyte sker mellan deltagarna vilket höjer individernas kompetens.

Läs mer

People & Culture

I detta nätverk ser vi bredare på frågan kring kompetens och attraktivitet, då det är ett arbete mellan fler roller bland annat HR, ledarskapet och kommunikation. Målet är att ge fler perspektiv och mer kunskap om kompetensförsörjning till fler roller och med en bredare förankring kunna göra skillnad ute i verksamheter.

Läs mer

Hållbarhetsnätverket

Affärsnätverket vänder sig till Dig som ansvarar för hållbarhetsfrågorna i företaget, antingen som chef eller som verksamhetsansvarig. Syftet är att tillsammans med andra i samma situation bolla frågor, utbyta erfarenheter och kunskap.

Läs mer

IT-gruppen

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer

Kompetensforum

I Kompetensforum får näringslivet i hela regionen kunskap och inspiration kring frågor om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi utbyter erfarenheter, lyfter fram kompetensbehov på kort och lång sikt och diskuterar utbildningsformer och samverkan mellan företag och det offentliga.

Läs mer

Oslo-Stockholm InfraCluster

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

Läs mer

Infrastruktur- och logistikarenan

En arena för logistikberoende företag i Västmanland som är intresserade av att samarbeta för hållbara, trygga och goda kommunikationer och för ökad intermodalitet mellan alla transportslag.

Läs mer

Marknadsklubben

Marknadsklubben är Handelskammaren Mälardalen vänder sig till dig som jobbar med marknadsföring och kommunikation i Örebro, oavsett om du befinner dig på beställarsidan eller leverantörssidan.

Läs mer

Våra övriga nätverk - skapa nya kontakter

Promotionmorgon Örebro

Promotionmorgon i Örebro är vår populära medlemsfrukost. Frukostmötet är ett forum för nätverkande, dialog, inspiration och informationsutbyte för näringsliv och samhälle under avslappnade former.

Läs mer

Morgon på Kammaren

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration! Vi bjuder på frukost och du får möjligheten att nätverka med andra deltagare.

Läs mer

Örebro Hållbarhetsarena

Örebro Hållbarhetsarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i energi- och klimatfrågor. Genom en gemensam plattform kan vi sprida information och utbyta erfarenheter.

Läs mer

Business After Work

Business After Work sker i början av hösten och slutet av våren i Västerås och Örebro. Ett nätverk att knyta kontakter inom näringslivet. Aktuella träffar hittar du i vår kalender.

Besök kalendern och se kommande träffar