Kom igång med ett systematiskt hållbarhetsarbete

Hur kan ditt företag förbereda sig för nya hållbarhetsdirektivet– CSRD, samt tillhörande hållbarhetsstandard ESRS? EU:s nya hållbarhetsdirektiv är på ingång och kommer att beröra många företag i Sverige, stora som små. Vad kommer dina leverantörer och kunder kräva av dig? Lär dig vad du behöver veta och hur du kan förbereda dig i utbildningen Hållbart Företagande i Praktiken.

EUs nya hållbarhetsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive) och ska börja tillämpas i januari 2024 för företag som redan omfattas av NFRD. En stor förändring är att fler företag i EU kommer omfattas av CSRD än av NFR. Från cirka 11 700 företag som behöver hållbarhetsrapportera idag till ungefär 49 000 företag när CSRD är fullt ut implementerat. Ett område där kravet ökat är transparens och spårbarhet i värdekedjan och påverkar långt fler företag än de som är direkt berörda, redan nu.


Citat från deltagare

”På ett lättsamt och engagerat sätt, gav kursledaren deltagarna grundläggande kunskaper i hållbarhet. Denna kunskap ger en bra grund för det fortsatt arbete med vårt företags hållbarhetsarbete.”

Peter Magnusson, Kvalitets- och miljöchef CH Industry AB.

”Jag tyckte kursen var väldigt tankeväckande och innehållet kändes väldigt aktuellt.”

Lisa Blomgren, Utvecklingsstrateg Loka Brunn Hotell & Spa AB.

” Utbildningen var bra och på en lagom nivå. Mari är väldigt kunnig och kunde svara på alla våra frågor. ”

Johan Pettersson, Consultant Manager, Supply Chain Management, Reqiro AB

”Jag tycker att innehållet var otroligt bra, det kändes mycket relevant samtidigt som det var otroligt nyanserat. Jag upplevde att vi alla kunde ta åt oss av materialet, trots att vi kom från helt olika branscher, vilket ledde till spännande och givande diskussioner. ”

Malins Aronsson, Företahgsrådgivare & projektkoordinator Coompanion Mälardalen.

”Så bra att få en så intim och gedigen genomgång av vad SCRD innebär för oss som företag här på plats”

Erica Vigholm, EHS engineer Union Electric Åkers


Vi erbjuder även hållbart företagande - från teori till praktik

Det finns 4 delmoment att välja mellan, där ni kan anpassa efter ert behov. Där utbildningsledare Mari Hellblom utbildar, analyserar och navigerar genom alla hållbarhetsdimensioner och dess konkreta innebörd. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur en affärsstrategi utvecklas, vilka målområden som är väsentliga, branschspecifika mått och mätetal, varför en intressent- och väsentlighetsanalys är nödvändig, affärsmodellen och externa faktorers påverkan på verksamheten.

Moment 1 – Hållbart företagande

 • Vad är hållbarhet – Från globalt till lokalt perspektiv
 • Omvärldsfaktorer som påverkar
 • Branschorientering
 • Hållbarhetens påverkan på affärsmodellen

Moment 2 – Hållbarhetsstrategi

 • Lagar, standarder och vägledande ramverk
 • Intressent- och väsentlighetsanalys
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Verksamhetens ansvar i värdekedjan
 • Behovet av beteendeförändring

Moment 3 – Uppföljning och styrning

 • Policy och styrning
 • Mått & mätetal
 • Rapportering

Moment 4 – Kommunikation

 • Behov av kommunikation
 • Trovärdighet och transparens
 • När det går fel

Under momenten är perspektivet globalt och nationellt, med fokus på krav och goda initiativ, med som en röd tråd för att ge dig som deltagare god insikt i hur du kan förbereda dig för framtida krav och förväntningar. Genom ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.


Mari Hellblom har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och att integrera hållbarhet i verksamhetsprocesserna, både som anställd och i egna bolag. Hon har startat och utvecklat flera bolag och har stor vana att leda grupper.

Idag driver Mari Hellblom Easy To Trust med uppdrag att göra hållbarhet kvantitativt, mätbart och flytta det till den hårda finansiella och datadrivna affärsvärlden, vilket möjliggör månatlig förbättring och uppföljning precis som finansiering.


Paula Byström

 • Projektledare
 • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Information

Plats

Vid 2 eller fler deltagare från er, genomförs utbildningen på plats hos er. Annars sker utbildningen på annan plats.

Pris (per person per träff som deltar i utbildningen)
 • För medlemmar i Handelskammaren:
  från 10 000 kr ex moms
 • För icke medlemmar:
  från 15 000 kr ex moms

Varje träff är ca 3 timmar.

Information

Kontakta Paula Byström för frågor och bokning