Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: November 2023

02 Nov 2023
Frukostmöte Morgon på Kammaren November - Västmanland

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration!

Läs mer
15 Nov 2023
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal - FULLBOKAD - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer
16 Nov 2023
Affärsnätverkslunch i Eskilstuna 2023 - Sörmland

Under lunchen får du veta mer om våra specifika affärsnätverk; Hållbarhetsnätverket, People & Culture och VD-nätverket.

Läs mer
23 Nov 2023
IT-gruppen i Västerås Träff 6 - Västmanland

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
24 Nov 2023
Promotionmorgon november - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
28 Nov 2023
Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 28 november - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer
28 Nov 2023
Kompetensforum - Employer branding i sociala medier - Örebro län

Välkommen till höstens Kompetensforum - Ett spännande och interaktivt möte där vi kommer att utforska hur ett samlat grepp kring rörlig bild och sociala medier kan attrahera talanger till ditt företag.

Läs mer