Internationell handel

Handelsdokument

Dokument för både export och import

Handelskammaren hjälper dig med legaliseringar av export- och importdokument, till exempel ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-carneter vid temporär utförsel av varor såsom yrkesutrustning och produkter till mässor och demonstrationer.

Givetvis kan du göra det mesta digitalt via vårt smidiga system essCert. Se mer information längre ned på sidan.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Handelskammaren Mälardalen till enda instans i regionen som får hantera vissa handelsdokument.
Vi har kompetensen och erfarenheten för att underlätta er utrikeshandel och som medlem har du också tillgång till fri rådgivning i handelsdokumentfrågor. Tveka därför inte att kontakta oss.

Kontaktuppgifter hittar ni till höger.

Intygsexpedition

Tfn: 019-689 35 00
Plats: Örebro, Rudbecksgatan 7, våning 5

OBS! Tidsbokning krävs för besök hos expeditionen.

Öppettider

Vardagar 09:00 – 14:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Dag före helgdag 9-12

essCert – det nya heldigitala systemet för ursprungscertifikat
Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss på Handelskammaren Mälardalen. Du kan sedan skriva ut dokumenten på vitt papper på din egen skrivare.

Du kan kostnadsfritt ansöka om ett konto hos essCert genom att ladda ner och fylla i detta formulär. Skicka det sedan till register@esscert.com. Genom essCert ser du ditt företags samtliga utfärdade dokument vilket ger en bra överblick som förenklar regelefterlevnad och ökar kontroll över dokumentationen.

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggningsuppgifter?


ATA-carnet

ATA-carneten är ett dokument som används när man ska besöka länder utanför EU och behöver ta med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige. Med ATA-carnet slipper man betala tull och andra avgifter vid gränspassager, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar. ATA-carneten utfärdas inför varje resa för den utrustning eller de varor som ska tas med. Carneten ska följa varorna hela tiden, visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.


Ursprungscertifikat (UC)

När man exporterar till länder utanför EU krävs ofta ett bevis om varornas ursprung (Certificate of Origin) för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


Ursprungscertifikat - %-intyg (endast för Saudi Arabien)

När man exporterar till Saudi Arabien krävs ibland ett bevis om varornas ursprung för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


International Import Certificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelse-certifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen har levererats till avsett destinationsland. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.
Om det är första gången som du ansöker om IC eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Formuläret kan du ladda ner som word-fil, skriva ut, fylla i och posta till oss.

EUR.1-certifikat

Vid export av varor från EU till vissa länder utanför EU som EU har frihandelsavtal med, kan varan bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. EUR.1-certifikaten stämplades tidigare enbart av tullen men nu kan du få dem även av oss.

Hur blir en vara en ursprungsvara?

En vara får inte ursprung i EU enbart för att den har importerats hit och det är inte heller självklart att en vara blir en ursprungsvara för att den är tillverkad här. Ursprunget avgörs av vilken typ av tillverkning som gjorts och var materialet som varan har tillverkats av har sitt ursprung. På respektive lands sida på Tullverkets webbplats kan ni ta reda på vad som gäller för just era varor vid export till aktuellt land.

För att underlätta ursprungsbedömningen har EU-kommissionen tagit fram ett verktyg, Rules of Origin Self Assesment, ROSA, som ni kan ta hjälp av för att göra er ursprungsbedömning.


Varucertifikat A.TR. (endast för Turkiet)

När man exporterar till Turkiet krävs ibland ett varucertifikat A. TR. för att man ska få tullfrihet eller tullnedsättningar. Handelskammaren stämplar inte varucertifikat A. TR. det gör Tullen.


Certificate of free marketing in the country of origin and/or provenance of products exported to Algeria.

Algeriet har infört ett nytt krav sedan den 2 januari 2018 om att ett Certificate of Free Marketing ska utfärdas av myndighet i exportlandet och presenteras för algerisk bank. Certifikatet ska utfärdas väldigt tidigt i processen och syftet är att allokera hårdvaluta till varje importtransaktion.

För alla leveranser till Algeriet med fraktdokument (t ex Bill of Lading) utfärdade efter den 15 mars 2016, är det obligatoriskt för den algeriska importören att anmäla sin legala hemvist enligt Banque Nationale d’Algérie – BNA. Denna anmälan innebär att importören registrerar sig hos sin bank och att ett elektroniskt godkännande utfärdas inför varje importtransaktion.