Internationell handel

Handelsdokument

Dokument för både export och import

18 sep 2024
Incoterms 2020 - använder du rätt leveransvillkor?

Har du kontroll på vilka leveransvillkor som ni använder på ert företag och vet ni vad dessa egentligen innebär? Denna utbildning ger dig kunskaper som gör att du kan komma fram till vilket leveransvillkor som passar just er och era affärer.

Läs mer

Handelskammaren hjälper dig med legaliseringar av export- och importdokument, till exempel ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-carneter vid temporär utförsel av varor såsom yrkesutrustning och produkter till mässor och demonstrationer.

Givetvis kan du göra det mesta digitalt via vårt smidiga system essCert. Se mer information längre ned på sidan.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Handelskammaren Mälardalen till enda instans i regionen som får hantera vissa handelsdokument.
Vi har kompetensen och erfarenheten för att underlätta er utrikeshandel och som medlem har du också tillgång till fri rådgivning i handelsdokumentfrågor. Tveka därför inte att kontakta oss.

Kontaktuppgifter hittar ni till höger.

Stängt för besök: 26-30 augusti

Intygsexpedition

Tfn: 019-689 35 00
Plats: Örebro, Rudbecksgatan 7, våning 5

OBS! Tidsbokning krävs för besök hos expeditionen.

Öppettider

Vardagar 09:00 – 14:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Dag före helgdag 9-12

essCert – det nya heldigitala systemet för ursprungscertifikat
Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss på Handelskammaren Mälardalen. Du kan sedan skriva ut dokumenten på vitt papper på din egen skrivare.

Du kan kostnadsfritt ansöka om ett konto hos essCert genom att ladda ner och fylla i detta formulär. Skicka det sedan till register@esscert.com. Genom essCert ser du ditt företags samtliga utfärdade dokument vilket ger en bra överblick som förenklar regelefterlevnad och ökar kontroll över dokumentationen.

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggningsuppgifter?


ATA-carnet via TradePort

ATA-carneten är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Om du använder en ATA-carnet sparar du tid, pengar och gör gränspassagerna enklare och snabbare.

När representanter för ditt företag reser till länder utanför EU och för med sig varor kan det ibland uppstå svårigheter när en gräns ska passeras. Den utländska tullen vill ha en tulldeklaration och andra dokument ifyllda samt en kontant deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter. Om landet ni reser till är anslutet till ATA konventionen, kan ni istället ansöka om ATA-carnet – då kan ni förbereda allt hemma.

Använder du dig av en ATA-carnet behöver inte utländska tulldokument fyllas i och någon deposition av pengar hos den utländska tullen är inte heller nödvändig. Det medför att gränspassagen blir smidigare och mindre tidskrävande.

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av yrkesutrustning, mäss- och utställningsgods eller varuprover.
ATA-carneten är giltig under ett år och kan användas i ett femtiotal länder utanför EU.

För att göra din ansökan ska du först skapa ett användarkonto.

 • Du kan återanvända tidigare registrerad carnet-information vid nya ansökningar
 • Du kan ställa frågor och få svar direkt i ditt ärende
 • Du notifieras vid uppdateringar
 • Du kan se dina aktiva och dina tidigare ansökningar
 • Du får en automatisk påminnelse att återlämna dina dokument innan giltighetstiden går ut

Följ stegen för att ansöka om ATA-carneter via TradePort.

 1. Börja med att skapa ett konto på TradePorts hemsida
 2. Under ”Regional chamber of commerce” välj Handelskammaren Mälardalen
 3. När kontot är skapat får du ett verifieringsmejl
 4. Klicka på länken i mejlet för att verifiera konto/mejladress
 5. Komplettera sidan med din faktureringsinformation
 6. Klicka sedan på ”ATA Carnets”
 7. Sedan får du ett automatiskt mejl från GetAccept med ett avtal som ska signeras av firmatecknare
 8. Därefter kan du ansöka om ATA-carneter
  Funktionen kommer inte att finnas tillgänglig innan firmatecknaren har signerat avtalet. 

Kostnaden för ATA-carneten varierar och beror på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten behövs, det sökande företagets kreditvärdighet samt om man är medlem i Handelskammaren eller inte. Kostnaden blir i de flesta fall betydligt lägre jämfört med alternativet att behöva fylla i utländska tullblanketter vid varje gräns – ofta med hjälp av utländska tullombud/speditörer som vill ha betalt för detta – och att behöva deponera kontanter hos den utländska tullen. ATA-carnetinnehavare får därutöver en snabbare gränspassage.


Ursprungscertifikat (UC)

När man exporterar till länder utanför EU krävs ofta ett bevis om varornas ursprung (Certificate of Origin) för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


Ursprungscertifikat - %-intyg (endast för Saudi Arabien)

När man exporterar till Saudi Arabien krävs ibland ett bevis om varornas ursprung för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


International Import Certificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelse-certifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen har levererats till avsett destinationsland. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.
Om det är första gången som du ansöker om IC eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Formuläret kan du ladda ner som word-fil, skriva ut, fylla i och posta till oss.

EUR.1-certifikat

Vid export av varor från EU till vissa länder utanför EU som EU har frihandelsavtal med, kan varan bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. EUR.1-certifikaten stämplades tidigare enbart av tullen men nu kan du få dem även av oss.

Hur blir en vara en ursprungsvara?

En vara får inte ursprung i EU enbart för att den har importerats hit och det är inte heller självklart att en vara blir en ursprungsvara för att den är tillverkad här. Ursprunget avgörs av vilken typ av tillverkning som gjorts och var materialet som varan har tillverkats av har sitt ursprung. På respektive lands sida på Tullverkets webbplats kan ni ta reda på vad som gäller för just era varor vid export till aktuellt land.

För att underlätta ursprungsbedömningen har EU-kommissionen tagit fram ett verktyg, Rules of Origin Self Assesment, ROSA, som ni kan ta hjälp av för att göra er ursprungsbedömning.


Varucertifikat A.TR. (endast för Turkiet)

När man exporterar till Turkiet krävs ibland ett varucertifikat A. TR. för att man ska få tullfrihet eller tullnedsättningar. Handelskammaren stämplar inte varucertifikat A. TR. det gör Tullen.


Certificate of free marketing in the country of origin and/or provenance of products exported to Algeria.

Algeriet har infört ett nytt krav sedan den 2 januari 2018 om att ett Certificate of Free Marketing ska utfärdas av myndighet i exportlandet och presenteras för algerisk bank. Certifikatet ska utfärdas väldigt tidigt i processen och syftet är att allokera hårdvaluta till varje importtransaktion.

För alla leveranser till Algeriet med fraktdokument (t ex Bill of Lading) utfärdade efter den 15 mars 2016, är det obligatoriskt för den algeriska importören att anmäla sin legala hemvist enligt Banque Nationale d’Algérie – BNA. Denna anmälan innebär att importören registrerar sig hos sin bank och att ett elektroniskt godkännande utfärdas inför varje importtransaktion.