En möjlighet att tillsammans med andra i samma roll och situation utbyta erfarenheter, kunskap och idéer

Nätverket är ett forum för inspiration och lärande där deltagare delar med sig av varandras framgångar och utmaningar och tillsammans kommer på lösningar inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsnätverket gör att man får ett nätverk där man kan rådfråga och få hjälp om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen och med hög komplexitet.

Nätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka din egna roll och organisation.

Citat från deltagare i Hållbarhetsnätverket

”Nätverket är givande och utvecklande där gemensamma utmaningar diskuteras och det är intressant att höra hur andra företag löser liknande problemställningar.”

Cecilia Oseroff, Kategorichef /Hållbarhetsansvarig, Bokusgruppen

”Det har varit väldigt berikande att ta del an andra deltagares verklighet och därigenom kunna stärka mig själv i min roll.”

Magnus Palm, Hållbarhetsansvarig på Glasgruppen i Sverige AB

”Nätverket har gett mig möjligheten att träffar andra med samma utmaningar som brinner lika mycket som jag för hållbarhetsfrågor.”

Deltagare grupp 2 hållbarhetsnätverket.

”Jag har fått ett utökat nätverk inom området och ökad allmän kunskap inom hållbarhet”.

Deltagare grupp 2 hållbarhetsnätverket.


Nästa träff äger rum 20 augusti 2024 för organisationer i Mälardalen.

Anmäl ditt intresse i formuläret längst ner på sidan eller kontakta paula@handelskammarenmalardalen.se

Nätverksledare Mari Hellblom

Mari Hellblom har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och att integrera hållbarhet i verksamhetsprocesserna, både som anställd och i egna bolag. Hon har startat och utvecklat flera bolag och har stor vana att leda grupper. Idag driver Mari Hellblom Easy To Trust med uppdrag att göra hållbarhet kvantitativt, mätbart och flytta det till den hårda finansiella och datadrivna affärsvärlden, vilket möjliggör månatlig förbättring och uppföljning precis som finansiering. Mari är en mycket kunnig nätverksledare som utbildar i områden där det efterfrågas. Hon öppnar även upp för det som man kanske inte ser men som är viktigt för organisationer att veta.

Målgrupp

 • Hållbarhetsansvarig, VD, personalansvarig eller motsvarande position i företag i hela vår region.
 • Minst 10 anställda för att nå upp till den komplexitet som hållbarhetsnätverket erbjuder.
 •  Vi tror att du redan har ganska stor erfarenhet av hållbarhet redan och vill nu ta nästa steg och utmana dig med andra företag.

Innehåll

Innan nätverket startar kommer nätverksledare Mari att ta kontakt med varje representant för deltagande företag. Detta är för att få en bättre bild av alla som deltar och informationen hjälper till att skapa träffar som matchar deltagarnas behov. De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Deltagarna är därefter med och planerar träffarna utifrån önskemål och tillsammans med nätverksledaren.

 • Egna case och erfarenheter. Deltagarna är aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen. Gruppen är tillsammans med och bidrar med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback skapas ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna.
 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån och bidra med inspiration och kunskap att ta med sig in i gruppdialogen.
 • Handelskammaren Mälardalens egen expertis finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

Kontakta mig

Paula Byström

 • Projektledare
 • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap
- När du skickat in din intresseanmälan kommer jag att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 8-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Pris

18 500 kr per år för medlemmar i Handelskammaren.
22 000 kr för övriga.
Priser exkl. moms.

Om du vill fortsätta efter första året erhåller du en rabatt på 10% .

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också ett exklusivt event där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • People management och mångfald.
 • Hållbarhetens olika dimensioner – ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • Hållbarhetsstrategi – att integrera hållbarhet i sin affärsplan och hur hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
 • Kravställning & mätetal.
 • Cirkulär ekonomi – vad innebär Regeringens nationella strategi för omställning till cirkulär ekonomi?
 • Hållbar i hela kedjan – från leverantör ut till kund, leverantörskedjor, korruption.
 • Omvärldsspaning- vad är aktuellt och vad ligger på världens agendor inom hållbarhet?
 • Krishantering och kommunikation.
 • Nya hållbarhetsdirektivet– CSRD, samt tillhörande hållbarhetsstandard ESRS.
26 sep 2024
IT-gruppen i Västerås Träff 9

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer