Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med export, import och skeppning är viktig för hur ditt företag lyckas med internationell handel. Om du är uppdaterad och har rätt kunskap bidrar det till både hög kvalitet och bra affärer. Genom Skeppningsnätverket får du kunskap och erfarenhetsutbyte.

Skeppningsnätverket är Handelskammarens affärsnätverk för dig som arbetar praktiskt med internationella affärer. Genom nätverket får du kontakt med andra i samma position och med liknande utmaningar. Du får en möjlighet att förbättra dina kunskaper om internationell handel och får tillgång till den senaste informationen när det gäller till exempel frihandel, tullfrågor, regelverk och mycket annat.

Nätverket träffas minst fyra gånger per år. Varje nätverksträff har ett aktuellt tema och vi bjuder in externa personer som tar upp intressanta och aktuella ämnen. Vi gör också studiebesök.

Intresserad? Anmäl dig nu till nystarten 2022

Kontakta oss

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor
Innehåll
  • Erfarenhetsutbyte
  • Information om förändringar
  • Inspiration
  • Ökad kunskap
  • Ett bredare kontaktnät

Pris

4 900 kronor per år per person för medlemmar i Handelskammaren (6 900 kr för icke medlem)

Anmäl flera personer och få rabatt:

3 900 kronor per år per person för medlemsföretag om två anställda deltar

2 900 kronor per år per person för medlemsföretag om tre eller flera anställda deltar

26 sep 2024
IT-gruppen i Västerås Träff 9

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer