Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

05 mar 2024
Infrastruktur och Logistikarenan: nätverksträff #1 2024 - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer
06 mar 2024
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer
07 mar 2024
Frukostmöte Morgon på Kammaren mars - Västmanland

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration!

Läs mer
13 mar 2024
Remburshantering / Letter of Credit - Örebro län, Västmanland, Sörmland

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet.

Läs mer
15 mar 2024
Trade Talks - Tyskland - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Läs mer
19 mar 2024
Utbildning i affärsutveckling - Västmanland

Förbered ditt företag för att möta nya trender. Här garanteras du en genomgång i hur man omvärldsbevakar och höjer blicken för att förstå arbetsmarknaden, kortsiktigt och långsiktigt.

Läs mer
21 mar 2024
Yrkeshögskolemässan i Västerås 2024 - Västmanland

Handelskammaren, i samverkan med Västerås stad arrangerar en Yrkeshögskolemässa.

Läs mer
28 mar 2024
IT-gruppen i Västerås Träff 8 - Västmanland

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
04 apr 2024
Frukostmöte Morgon på Kammaren april - Västmanland

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration!

Läs mer
11 apr 2024
Tullgalan Light 2024 Mälardalen - Örebro län, Sörmland, Västmanland

En eftermiddag med intressanta talare inom tullområdet, internationell handel & transportfrågor. Nätverkande, snittar & något gott i glaset. Välkommen!

Läs mer