Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: November 2020

Information med anledning av COVID-19 (Corona)

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 vill vi informera om följande avseende våra event och seminarier:
Vi uppmanar vänligt samtliga av våra besökare med förkylnings- eller influensaliknande symptom att inte delta fysiskt på inbokat event, seminarium eller möte. Flera av våra utbildningar och event ges fortfarande online.

05 Nov 2020
Hållbart företagande i praktiken, moment 2 - Hållbarhetsstrategi - Örebro län

Genom kursen "Hållbarhetsstrategi" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Läs mer
10 Nov 2020
Kunskapsfrukost med Exitpartner företagsmäklare - Västmanland

Varför ska man anlita en företagsmäklare, och inte bara sköta försäljningen själv? Vi kan jämföra det med att sälja en fastighet där i stort sett alla väljer att anlita en fastighetsmäklare. Processen att sälja ett företag är många gånger mer komplex

Läs mer
10 Nov 2020
Turism och besöksnäring efter coronapandemin - Örebro län, Västmanland, Sörmland

Projektet Besökskraft bjuder in till direktsändning från sin uppstartskonferens. Du får mer information om projektet och om läget för besöksnäringen.

Läs mer
12 Nov 2020
Onlineseminarium - Ökad tillgänglighet i stråket mellan Oslo och Stockholm - Örebro län, Västmanland, Sörmland

Varför lyckas vissa kommuner dra stor nytta av bättre tillgänglighet medan andra inte gör det? Vad behöver kommuner och regioner göra för att maximera nyttorna? Välkommen till en webbsändning där detta diskuteras.

Läs mer
13 Nov 2020
Onlineseminarium: The Road to Hong Kong & China - Örebro län, Sörmland, Västmanland

SwedCham's Entrepreneur group is hosting a webinar for companies interested in learning more about Hong Kong and the Chinese market.

Läs mer
18 Nov 2020
Tullhantering - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör.

Läs mer
19 Nov 2020
Hållbart företagande i praktiken, moment 3 - Uppföljning och styrning - Örebro län

Genom kursen "Uppföljning och redovisning" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Läs mer
24 Nov 2020
Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 24 november - Västmanland, Sörmland

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag som har eller arbetar med godstransporter.

Läs mer
25 Nov 2020
Life in Sweden - a seminar for international employees - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Life in Sweden addresses topics such as taxes, civil law, labor law, the Swedish political system, health and social security systems and many other things that are important when establishing a life in Sweden.

Läs mer