Tillväxt och utveckling i it-branschen

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att:

 • lyfta IT-branschen
 • driva påverkansfrågor
 • samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
 • verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro
 • samverka kring evenemang
 • benchmarka och ”boosta” varandra.
Vem kan vara med i IT-gruppen?
 • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
 • Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
 • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Bakgrund – IT-gruppen

IT-gruppen bildades på initiativ av it-företagen inom dåvarande Örebro Promotion. Man samverkade tidigt för att Microsoft skulle förlägga MS Tech Days i Örebro, vilket blev verklighet 2011 och 2012.

Skaffa ett liv!
2012 genomfördes en nationell rekryteringskampanj i samverkan mellan IT-gruppen, Handelskammaren Mälardalen och Örebrokompaniet. Kampanjen Skaffa ett liv fick stor uppmärksamhet i media och resulterade i att flera it-företag fick in mer jobbansökningar från personer bosatta utanför Örebro. Många av de sökande fick anställning på företagen.
Kampanjen tog silver i tävlingen ”Placebrander of the year” och vann guld i den internationella tävlingen IAB MIXX Awards i kategorin search marketing. I och med förstaplatsen slog Skaffa ett liv både Chevrolet och Hilton.
Samarbetet kring rekryteringskampanjer har fortsatt och i oktober 2019 avslutas Rädda en stockholmare.

Oskar Axelsson

 • Affärsområdeschef
 • Affärstjänster
02 jun 2022
IT-gruppen lunchträff: Digital framtida spetskompetens

Nätverksträff inklusive lunch och dragning från regeringens uppdrag kring digital spetskompetens. Vi får även lyssna till Smart Move och Handelskammarens satsning Yrkestrainee.

Läs mer