Det här får du som samverkar med RES i våra 3 regioner:

  • Rådgivning och stöd att välja lämplig produkt, utveckling, prissättning och att lansera den mot marknad/återförsäljare på vald marknad.
  • Kunskap om öppna och internationella data, som involverar kunden.
  • Möjlighet att testa och lansera minst en produkt mot internationell marknad.
  • Workshops/nätverk för ökad kunskap om marknader, målgrupper, försäljning och analys/mätning med data.
  • Stöd att hitta andra viktiga partners i andra branscher för din internationella satsning
  • Stöd att hitta finansiering och annat stöd i ditt internationella arbete.

Sörmland

Ett kompetensutvecklingsprojekt i tre nivåer

Projektet Regional exportsamverkan i Sörmland hjälper små och medelstora företag i alla branscher att växa hållbart genom internationella affärer, genom både nätverk, seminarier och rådgivning. Gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter för företag ska inspirera, stötta och höja kompetensen för att bidra till fler och hållbara internationella affärer.

Projektet Regional exportsamverkan syftar till att stärka och etablera ett tydligt samarbete och en struktur mellan relevanta aktörer inom regional exportsamverkan för att möjliggöra för små- och medelstora företag i Sörmland att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer.

Regional exportsamverkan har två huvudspår:

  • Samverkan/bygga struktur
  • Konkreta aktiviteter till SME-företag i Sörmland med koppling till Östra Mellansveriges utmaningsområden samt företag

Parterna inom Regional exportsamverkan är Handelskammaren Mälardalen, Östsvenska Handelskammaren, Exportkreditnämnden, Almi Sörmland, Stua, EEN, Business Sweden, Svensk Exportkredit och Region Sörmland.

Västmanland och Örebro län

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid

För små och medelstora företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför är vi flera aktörer i Västmanland och Örebro län som samarbetar för att hjälpa dig och ditt företag att göra affärer utanför Sveriges gränser. På så sätt får du tillgång till information, rådgivning, affärskontakter och nätverk på nya marknader, oavsett vilken aktör du tar kontakt med. Vi erbjuder även utbildningar, seminarier/workshops, rådgivning i grupp, nätverksgrupper, företagsevent och delegationsresor.

Vi samverkar för att få fler företag att våga ta klivet ut på nya marknader

Regional exportsamverkan syftar till att stärka och etablera ett tydligt samarbete och en struktur mellan relevanta aktörer inom regional exportsamverkan för att möjliggöra för små- och medelstora företag i länen att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer.

Regional Exportsamverkan i Västmanland och Örebro län drivs av Almi med  företagspartner Mälardalen AB i samarbete med Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, EKN, Business Sweden, Region Västmanland och Region Örebro län.

Mer aktuellt hos oss på Handelskammaren Mälardalen:

05 mar 2024
Internationell e-handel B2C

Förbered din exportsatsning – vi ser ett alltmer förändrat och ökat digitalt beteendemönster hos konsumenter världen över. Möjligheterna att hitta kunder och nå nya intäktsströmmar på andra marknader genom e-handel har aldrig varit större.

Läs mer
06 mar 2024
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer
13 mar 2024
Remburshantering / Letter of Credit

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet.

Läs mer

Vill du vara med? Kontakta oss:

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel