Det här får du som samverkar med RES i våra 3 regioner:

  • Rådgivning och stöd att välja lämplig produkt, utveckling, prissättning och att lansera den mot marknad/återförsäljare på vald marknad.
  • Kunskap om öppna och internationella data, som involverar kunden.
  • Möjlighet att testa och lansera minst en produkt mot internationell marknad.
  • Workshops/nätverk för ökad kunskap om marknader, målgrupper, försäljning och analys/mätning med data.
  • Stöd att hitta andra viktiga partners i andra branscher för din internationella satsning
  • Stöd att hitta finansiering och annat stöd i ditt internationella arbete.

Sörmland

Ett kompetensutvecklingsprojekt i tre nivåer

Projektet Regional exportsamverkan i Sörmland hjälper små och medelstora företag i alla branscher att växa hållbart genom internationella affärer, genom både nätverk, seminarier och rådgivning. Gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter för företag ska inspirera, stötta och höja kompetensen för att bidra till fler och hållbara internationella affärer.

Projektet Regional exportsamverkan syftar till att stärka och etablera ett tydligt samarbete och en struktur mellan relevanta aktörer inom regional exportsamverkan för att möjliggöra för små- och medelstora företag i Sörmland att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer.

Regional exportsamverkan har två huvudspår:

  • Samverkan/bygga struktur
  • Konkreta aktiviteter till SME-företag i Sörmland med koppling till Östra Mellansveriges utmaningsområden samt företag

Parterna inom Regional exportsamverkan är Handelskammaren Mälardalen, Östsvenska Handelskammaren, Exportkreditnämnden, Almi Sörmland, Stua, EEN, Business Sweden, Svensk Exportkredit och Region Sörmland.

Västmanland och Örebro län

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid

För små och medelstora företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför är vi flera aktörer i Västmanland och Örebro län som samarbetar för att hjälpa dig och ditt företag att göra affärer utanför Sveriges gränser. På så sätt får du tillgång till information, rådgivning, affärskontakter och nätverk på nya marknader, oavsett vilken aktör du tar kontakt med. Vi erbjuder även utbildningar, seminarier/workshops, rådgivning i grupp, nätverksgrupper, företagsevent och delegationsresor.

Vi samverkar för att få fler företag att våga ta klivet ut på nya marknader

Regional exportsamverkan syftar till att stärka och etablera ett tydligt samarbete och en struktur mellan relevanta aktörer inom regional exportsamverkan för att möjliggöra för små- och medelstora företag i länen att stärkas och växa hållbart genom internationella affärer.

Regional Exportsamverkan i Västmanland och Örebro län drivs av Almi med  företagspartner Mälardalen AB i samarbete med Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, EKN, Business Sweden, Region Västmanland och Region Örebro län.

Mer aktuellt hos oss på Handelskammaren Mälardalen:

18 sep 2024
Incoterms 2020 - använder du rätt leveransvillkor?

Har du kontroll på vilka leveransvillkor som ni använder på ert företag och vet ni vad dessa egentligen innebär? Denna utbildning ger dig kunskaper som gör att du kan komma fram till vilket leveransvillkor som passar just er och era affärer.

Läs mer
09 okt 2024
Effektiv tullhantering

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör.

Läs mer
06 Nov 2024
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer

Vill du vara med? Kontakta oss:

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel