Praktiskt orienterade utbildningar som hjälper dig att göra bättre affärer

Vi på Handelskammaren Mälardalens vill hjälpa dig och ditt företag att göra ännu bättre affärer. Därför erbjuder vi utbildningar och kurser som är praktiskt orienterade och som du har nytta av i din vardag och du kan använda din nya kunskap och tillämpa dina nya verktyg redan första dagen efter utbildningen.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Affärsutveckling

Gör dina medarbetare redo för att utvecklas och ge ditt företag den påbyggnaden som krävs för att kunna ta nästa steg inom ditt företag.

Läs mer

Certifiering i export- och importhantering

Genom Handelskammarens Certifiering i export- och importhantering lär du dig grunden samtidigt som du fördjupar dig under fyra kursdagar. De första tre kursdagarna fokuserar på processen i internationella affärer och den fjärde kursdagen väljer du själv från någon av våra fördjupningskurser.

Läs mer

Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor

Internationell handel innebär alltid en risk. Levererar säljaren? Kommer köparen att betala? Villkor för betalning, leverans och försäkring används för att minimera riskerna och bana väg för tillit, samtidigt som villkoren i rätt kombination kan ge värdefulla synergier.

Läs mer

Export- & importdokument

Under kursen om export- och importdokument lär du dig att hantera kommersiella dokument, tulldokument och transportdokument på ett logiskt sätt. Vid all internationell handel krävs dokument som säkerställer att varan levereras och att säljaren får betalt. En del dokument är obligatoriska medan andra är frivilliga men bra för affären.

Läs mer

Hållbart företagande i praktiken

Hur kan ditt företag förbereda sig för nya hållbarhetsdirektivet– CSRD, samt tillhörande hållbarhetsstandard ESRS? EU:s nya hållbarhetsdirektiv är på ingång och kommer att beröra många företag i Sverige, stora som små. Vad kommer dina leverantörer och kunder kräva av dig? Lär dig vad du behöver veta och hur du kan förbereda dig i utbildningen Hållbart Företagande i Praktiken.

Läs mer

Incoterms 2020 - använder du rätt leveransvillkor?

Vår utbildning om Incoterms® 2020 vänder sig till dig som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition och ger dig svaren på vilka leveransvillkor som passar just er och era affärer bäst.

Läs mer

Juridiken vid internationella affärer

Genom vår utbildning ”Juridiken vid internationella affärer” får du de grundläggande juridiska kunskaper som du behöver för att agera i den internationella miljön. Dessa kunskaper har du även stor nytta av i dina affärer på den svenska marknaden.

Läs mer

Remburshantering - Letter of Credit

Kursen passar dig som jobbar med skeppning, export-/importdokument, internationell försäljning, inköp eller ekonomi och du kan du ställa frågor från din rembursvardag och få tips om hur du ska förenkla din remburshantering.

Läs mer

Made in Sweden - om ursprungsregler och frihandel

Vi går igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används.

Läs mer

Effektiv tullhantering

Du lär dig det mest grundläggande inom att klassificera och beräkna tullvärde – för att minimera risk för felaktigt betald tull eller tullrevision med höga straffavgifter som resultat. Du får även lära dig att fylla i en korrekt tulldeklaration och hur du söker rätt information som håller dig uppdaterad i framtiden.

Läs mer

Nästa utbildning

23 apr 2024
Life in Sweden - a seminar for international employees

Life in Sweden addresses topics such as taxes, civil law, labor law, the Swedish political system, health and social security systems and many other things that are important when establishing a life in Sweden.

Läs mer