Du vinner på att vara medlem

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation för företag i Västmanland och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Och ju fler vi är desto starkare blir vi, så bli medlem ni också!

Postadress *

Fakturaadress (om annan än postadress)

Ange antal anställda i vår region (Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner). Exempelvis: om företaget har 300 anställda i hela Sverige men bara 20 i regionen, anger du 20 anställda.

Kontaktperson *

Företagsledare

När du genomför bokningen kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig samt hantera din bokning och upprätta deltagarförteckningar som ibland kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen. Genom bokningen godkänner du också att eventuella bilder som tas på dig under eventet får användas i Handelskammarens kommunikationskanaler. Du kan återkalla detta genom att säga till Handelskammarens personal eller fotografen.

Läs Handelskammarens policy för datahantering.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel
Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Till det kommer en avdragsgill serviceavgift beroende av antal anställda i regionen enligt nedan.

Serviceavgifter
Anställda Avgift
0-4 2 700 kr
5-14 4 320 kr
15-29 6 500 kr
30-49 9 750 kr
50-99 14 100 kr
100-199 17 300 kr
200-399 23 900 kr
400-699 32 500 kr
700-1199 43 400 kr
1200< 65 200 kr