Du vinner på att vara medlem

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation i Örebro och Västmanlands län som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av våra medlemsföretag. Vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Och ju fler vi är desto starkare blir vi!

  • Ange antal anställda i vår region. Exempelvis: om företaget har 300 anställda i hela Sverige men bara 20 i Örebro eller Västmanlands län, anger du 20 anställda.
  • Välj alla alternativ som passa på verksamheten.
  • Max 100 ord.
Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Till det kommer en avdragsgill serviceavgift beroende av antal anställda enligt nedan.

Anställda Avgift
0-4 2 580 kr
5-14 4 120 kr
15-29 6 180 kr
30-49 9 280 kr
50-99 13 400 kr
100-199 16 500 kr
200-399 22 700 kr
400-699 31 000 kr
700-1199 41 300 kr
1200< 62 000 kr

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Internationella affärer och medlemskap