Goda kommunikationer en viktig faktor för tillväxt

Ett av våra fokusområden är infrastruktur. Goda kommunikationer är en viktig faktor för tillväxt. Utan tillfredsställande gods- och persontransporter minskar företagens och regionens attraktivitet. Som näringlivsorganisation har Handelskammaren goda möjligheter att påverka den politiska agendan och bidra till den regionala utvecklingen. Och ju fler medlemsföretag vi har desto starkare blir vår röst. Vi ser att tidigare insatser, både egna och i samarbete med andra handelskammare har lönat sig, t ex utbyggnaden av E20. Du hittar några av våra pågående kampanjer och satsningar nedan.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Infrastruktur & Logistikarenan (ILA)

Handelskammaren driver tillsammans med offentliga och privata aktörer en arena för att samla logistikberoende företag i Västmanland och samarbeta för bättre funktionalitet. Arbetet bygger vidare på projekten Mälarsjöfarts och Nyckelstråkets erfarenheter.

Mer om ILA

Kom fram i tid!

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar vår undersökning. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.

Mer om kampanjen

Oslo-Stockholm InfraCluster

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.
OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad.

Läs mer här