På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Våra projekt

Infrastruktur

Goda kommunikationer en viktig faktor för tillväxt

Ett av våra fokusområden är infrastruktur. Goda kommunikationer är en viktig faktor för tillväxt. Utan tillfredsställande gods- och persontransporter minskar företagens och regionens attraktivitet. Som näringlivsorganisation har Handelskammaren goda möjligheter att påverka den politiska agendan och bidra till den regionala utvecklingen. Och ju fler medlemsföretag vi har desto starkare blir vår röst. Vi ser att tidigare insatser, både egna och i samarbete med andra handelskammare har lönat sig, t ex utbyggnaden av E20. Du hittar några av våra pågående kampanjer och satsningar nedan.


Infrastruktur & Logistikarenan (ILA)

Handelskammaren driver tillsammans med offentliga och privata aktörer en arena för att samla logistikberoende företag i Västmanland och samarbeta för bättre funktionalitet. Arbetet bygger vidare på projekten Mälarsjöfarts och Nyckelstråkets erfarenheter.

Kom fram i tid!

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar vår undersökning. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Infrastruktur och internationell handel