Inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka den egna organisationen

Välkommen till Handelskammarens VD-nätverk. Ett nätverk där du kan diskutera sådant som kan vara svårt att ta upp inom din organisation samt utbyta erfarenheter och kunskap kring utmaningar tillsammans med andra ledare från olika branscher.

Handelskammarens VD-nätverk erbjuder dig personlig utveckling och inspiration, nya kontakter och ökad kompetens samt verktyg för att stärka den egna organisationen.

Citat från deltagare i VD-nätverket

”Nya kontakter och en ökad trygghet i min roll genom att fått tagit del av och delat tankar och erfarenheter med andra i liknande roller.”
Jesper Örhall, Site Manager Örebro, Bucher Emhart Glass

”För mig har VD-nätverket varit väldigt positivt. Dels har jag breddat mitt nätverk med starka och drivna entreprenörer och dels fått bolla och diskutera allas våra vardagsutmaningar utifrån nya perspektiv och insikter.”
Tariq Boholm, Affärsenhetschef Corem Property Group AB Västerås

”Bra med flera frågeställningar/case per träff, det ger mer dynamik och bra resonemang. Ofta har alla varit med om någon liknade situation som kan dela med sig av sin erfarenhet.”
Deltagare Grupp 2 Örebro 2022

”Nätverket har gett mig nya kontakter som jag kommer hålla kontakten med framåt.
Stöd och tips i arbetsrelaterade frågeställningar.”
Deltagare Grupp 2 Örebro 2022

20 oktober startar vi upp en ny grupp med fokus på Örebro.  Anmäl ditt intresse längre ned.

Nätverksledare Tony Wetter

Tony Wetter har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsfrågor, både som VD och anställd chef. Han har utvecklat bolag och ledare i en rad olika branscher och har stor vana att leda grupper. Idag driver Tony Auxentum med fokus på företagets och ledarnas tillväxtresor.

Målgrupp

Du som är VD, platsansvarig eller i motsvarande position i ett företag i hela vår region.

Innehåll

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Deltagarna är därefter med och planerar träffarna utifrån önskemål och tillsammans med nätverksledaren.

 • Egna case. Deltagarna är aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen. Gruppen är tillsammans med och bidrar med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback skapas ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna.

 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån och bidra med inspiration och kunskap att ta med sig in i gruppdialogen.

Handelskammaren Mälardalens egen expertis finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 10-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.
Pris

22 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
27 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms.

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Ledarskapsfrågor som coachande ledarskap, morgondagens ledare
 • Förändringar kopplat till pandemin, leda på distans, nya arbetssätt och affärsidéer mm
 • Organisationsutveckling och förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Samspel mellan roller som ägare, styrelse, vd och medarbetare
 • Strategier för tillväxt – hur formas den nya affärsplanen?
 • Omvärldsbevakning
28 sep 2023
IT-gruppen i Västerås Träff 5

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
16 Nov 2023
Affärsnätverkslunch i Eskilstuna 2023

Under lunchen får du veta mer om våra specifika affärsnätverk; Hållbarhetsnätverket, People & Culture och VD-nätverket.

Läs mer