Inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka den egna organisationen

Välkommen till Handelskammarens VD-nätverk, ett nätverk där du kan rådfråga om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen. Kunskapsutbyte sker mellan deltagarna vilket höjer individernas kompetens. Syftet är att kunna utbyta erfarenhet och kunskap kring utmaningar tillsammans med andra ledare från olika branscher.

Handelskammarens VD-nätverk erbjuder dig personlig utveckling och inspiration, nya kontakter och ökad kompetens samt verktyg för att stärka den egna organisationen.

I början på 2022 startar vi nu upp en helt ny grupp med fokus på Västmanland och Eskilstuna/Strängnäs kommuner. Anmäl ditt intresse längre ned.

Målgrupp

Vd, platsansvarig eller motsvarande position i företag i hela vår region.

Nätverksledare Tony Wetter

Tony Wetter har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsfrågor, både som VD och anställd chef. Han har utvecklat bolag och ledare i en rad olika branscher och har stor vana att leda grupper. Idag driver Tony Auxentum, www.auxentum.se med fokus på företagets och ledarnas tillväxtresor.

Innehåll

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Deltagarna är därefter med och planerar träffarna utifrån önskemål och tillsammans med nätverksledaren.

 • Egna case. Deltagarna är aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen. Gruppen är tillsammans med och bidrar med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback skapas ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna.

 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån och bidra med inspiration och kunskap att ta med sig in i gruppdialogen.

Handelskammaren Mälardalens egen expertis finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

Kontakta oss

Oskar Axelsson

 • Affärsområdeschef
 • Affärstjänster

Jenny Emerén

 • Verkställande direktör
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 10-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Pris

22 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
27 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms.

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Ledarskapsfrågor som coachande ledarskap, morgondagens ledare
 • Förändringar kopplat till pandemin, leda på distans, nya arbetssätt och affärsidéer mm
 • Organisationsutveckling och förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Samspel mellan roller som ägare, styrelse, vd och medarbetare
 • Strategier för tillväxt – hur formas den nya affärsplanen?
 • Omvärldsbevakning
01 mar 2022
IT-gruppen på Örebro Universitet & ORU Innovation Arena

Tema samverkan: Vilka möjligheter finns till samverkan och vad är på gång på universitetet efer pandemin? Dessutom inslag från dataingenjörsutbildningen och forskarsamverkan.

Läs mer