Nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag

ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag med godstransporter. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
Nätverket träffas fyra gånger per år. I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.

Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Syftet med ILA nätverket är:
  • Erfarenhetsutbyte
  • Information
  • Inspiration
  • Ökad kunskap
  • Ett bredare kontaktnät
  • Bidra till Handelskammarens påverkansarbete

 

Medlemskap i nätverket

Medlemsavgiften för ILA är 5 000 kr ex moms per år. Det går självklart att bli medlem när som helst under året.
Vill du vara med i nätverket eller ha mer information? Kontakta Thor-Björn.

Dokument och minnesanteckningar