Tillgänglighet och kompetens viktiga frågor

Vi verkar för att alla företag i Västmanlands och Örebro län ska kunna utvecklas, växa och göra affärer. Vårt fokus är på viktiga frågor som kompetensförsörjning, god infrastruktur och internationell handel. Vi är företagens röst gentemot politiska beslutsfattare men vi driver också flera initiativ där näringslivet, kommuner och regioner samarbetar.

Infrastruktur

Goda kommunikationer är en viktig faktor för tillväxt. Utan tillfredsställande och pålitliga gods- och persontransporter minskar regionens attraktivitet. Med våra infrastrukturprojekt påverkar vi den politiska agendan.

Läs mer

Kompetensförsörjning

En stor utmaning för företagen idag är förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetens. 4 av 10 företag i vår region hittar inte den kompetens de behöver på den lokala kompetensmarknaden.

Läs mer

Internationell handel

Vi vill se fler av våra företag på den internationella marknaden. Vi arbetar för minskade handelshinder och sunda marknadsvillkor, men också säkerställa bra affärer.

Läs mer