Vi erbjuder tjänster och mötesplatser där du som företagare kan skapa nätverk och få kunskap så att du kan öka dina affärsmöjligheter. Vi är dessutom en viktig påtryckare i regionalpolitiska frågor. Som medlemsföretag kan du påverka utvecklingen och få inflytande i olika frågor via oss.

28 januari 2022
Promotionmorgon januari - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
03 februari 2022
Morgon på Kammaren 3 februari - Sörmland, Västmanland

Morgon på Kammaren erbjuder dig aktuella uppdateringar om vad som händer i näringslivet samt värdefulla affärskontakter och inspiration!

Läs mer
15 februari 2022
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer
17 februari 2022
YH-släppet 2022: Ett smörgåsbord av yrkeshögskoleutbildningar - Västmanland, Sörmland

Handelskammaren och Kompetensgallerian i Eskilstuna bjuder in dig till en dag om yrkeshögskolan och information om utbildningsutbudet 2022/2023.

Läs mer
25 februari 2022
Promotionmorgon februari - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
01 mars 2022
IT-gruppen på Örebro Universitet & ORU Innovation Arena - Örebro län

Tema samverkan: Vilka möjligheter finns till samverkan och vad är på gång på universitetet efer pandemin? Dessutom inslag från dataingenjörsutbildningen och forskarsamverkan.

Läs mer
17 mars 2022
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer
25 mars 2022
Promotionmorgon mars - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
31 mars 2022
Onlineutbildning: Hållbart företagande i praktiken - Örebro län, Sörmland, Västmanland

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken”.

Läs mer
06 april 2022
Remburshantering / Letter of Credit - Örebro län, Västmanland, Sörmland

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet.

Läs mer
21 april 2022
Eskilstuna Näringsliv - EN22 - Sörmland

Eskilstuna Näringsliv är en sammanslagning av Näringslivsdagen och Marknadsplats. Näringslivet samlas en dag för inspirerande föreläsningar och möten. Framgångsrika företagare under året prisas och hyllas under festliga former på kvällen.

Läs mer
29 april 2022
Promotionmorgon april - Örebro län

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
Aktuellt

Mycket nytta för medlemmar

En viktig uppgift för oss förra året var att informera dig som medlem om vad som gäller och vilka möjligheter till stöd som finns, men också att konkret stötta med olika tjänster. Samtidigt höll vi igång flera av våra nätverk och möten digitalt, och öppnade även upp fysiska mötesplatser igen under hösten. Vi står inför fortsatta utmaningar i en osäker omvärld, ...
Publicerad 22 01 12
Aktuellt

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik december

Aktuellt

Handelskammaren Mälardalen söker delprojektledare inom kompetensförsörjning

Aktuellt

Varukoder i Tulltaxan ändras från den 1 januari 2022

StyrelseAkademien Örebro bjuder in till - Ägarstyrning o ägardirektiv

Utbildning - Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag Nyttor med ägardirektiv är bland annat ökad ägarsamsyn ...

Läs mer

StyrelseAkadmien i Örebro bjuder in till - Rätt fokus i styrelsearbetet

Nästa chans att certifiera sig som professionell styrelseledamot med StyrelseAkademien Örebro är den 8 feb ...

Läs mer

Mindflowers nätverk för kvinnliga systemutvecklare

Våren 2022 startar Mindflower ett nätverk för kvinnliga systemutvecklare! Nätverket är till för dig som ...

Läs mer

Industriell 3D - printing

Agenda Varmt välkommen till vår träff på MITC i Eskilstuna. Vi inleder med föreläsningar, fortsätter med ...

Läs mer