OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.

OSIC

Debatt: Rädda satsningar på viktig infrastruktur

Trafikverket har nyligen presenterat ett underlag för hur medlen för investeringar i vägar och järnvägar ska se ut de kommande mandatperioderna. Huvudinriktningen i underlaget är att kraftigt öka anslagen till att vårda existerande infrastruktur på bekostnad av nya större investeringar. De hotade satsningarna är utspridda över hela landet. Bland annat återfinns satsningar på Luleå, Trollhättan och Göteborgs hamnar samt den kommande järnvägen ...
Publicerad 21 01 13
OSIC

Framsteg på norska sidan för gränsöverskridande snabbtåg

OSIC

Jernbanedirektoratet till norska regeringen: utred Oslo-Stockholm

OSIC

Pressrelease: Norska regeringen signalerar utredning om alternativ finansiering av Oslo-Sthlm i kommande transportplan