OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.

OSIC

Regioner och kommuner vill ha tydligare svar om snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Företrädarna för regionerna och kommunerna skriver bland annat: "Vi kräver inte att varken den norska eller den svenska regeringen ska lova någon ny järnväg. Men vi kräver att den svenska regeringen visar intresse och engagemang. Att man ser möjligheten och betydelsen. Och vi kräver att man är beredd att gemensamt med Norge, seriöst utreda både kostnader och alternativ finansiering av en ny järnväg tillsammans ...
Publicerad 21 02 17
OSIC

Skarpt läge för utbyggnad Oslo-Stockholm

OSIC

Debatt: Sverige måste fatta beslut om snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm

OSIC

Stora nyttor för Karlskoga vid järnvägsutbyggnad