OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.

OSIC

Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan utreds. - Det är positivt att uppdraget om att ett gemensamt utredningsarbete nu finns. Det har vi, såväl som norska och svenska myndigheter väntat på. Det är också viktigt att ministern trycker på att man vill utreda finansiering ...
Publicerad 22 06 28
OSIC

Hjulstabron byggs om men Mälarbanan saknas

OSIC

Ny rapport: Små investeringar på Mälarbanan ­­ger väldigt stora effekter

OSIC

Norsk-svenskt järnvägssamarbete gynnar Mälardalen