OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.

OSIC

Trafikverket föreslår utredning av Oslo-Sthlm i kommande transportplan

Den 30 november offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033. I förslaget vill Trafikverket se en fördjupad utredning av stråket Oslo-Stockholm med hänvisning till det uppdrag som den norska regeringen gett Jernbanedirektoratet.
Publicerad 21 11 30
OSIC

DEBATT: Viktigt att öka Mälarbanans kapacitet

OSIC

Norska regeringen lägger skarpt uppdrag om Oslo-Stockholm

OSIC

Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan