Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Rapport: Näringslivet behöver snabbare tågtransporter för att klara sin kompetensförsörjning

Efter en undersökning av Handelskammaren Mälardalens medlemmar är det tydligt. För att klara de kommande årens tillväxt och utveckling är en ökad tågkapacitet på Mälarbanan en förutsättning. Det handlar både om kompetensförsörjning, attraktivitet, ökad tillväxt och hålbarhetsmål.

Handelskammaren Mälardalen har sammanställt en rapport som har undersökt hur en kapacitetsförbättring på Mälarbanan skulle påverka näringslivet i Mälardalen. Med en fullständig utbyggnad av dubbelspår mellan Örebro och Stockholm skulle restiden kunna kortas med 20 minuter, samtidigt som systemets pålitlighet ökar.

Näringslivet i Mälardalen har positivt mottagit förslagen om kapacitetsförbättringar. Studien gjorde under våren 2023 och inkluderade enkäter och intervjuer med företagsledare och pendlare för att utvärdera deras syn på bättre tågtransport mellan Örebro-Västerås-Stockholm.

Resultaten visar att kortare restider är av högsta vikt för företag vid val av tågresor, tätt följt av ökade avgångar och bättre service. En ökad kapacitet förväntas inte bara underlätta för företagen utan även öka antalet pendlare. Dessutom stödjer en sådan förbättring företagens hållbarhetsmål genom att uppmuntra användningen av miljövänliga transportalternativ. Den stora vinsten för företagen ligger i en förbättrad kompetensförsörjning.

Rapporten understryker att en förbättrad järnvägskapacitet på Mälarbanan är avgörande för tillväxt, effektivitet och hållbarhet i regionen. Näringslivet vill se denna investering och i och med att investeringen i Mälarbanan är samhällsekonomiskt lönsam anser att beslut bör tas.

Frågan som reser sig är: Varför har inte ett beslut redan fattats för denna investering på Mälarbanan? Beskedet från näringslivet är tydligt, det är nu dags för politiska beslutsfattare att agera för Mälardalens framtid.

Ladda ned rapporten här

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Faktaruta

OSLO-STHLM INFRACLUSTER

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Med en stark och enad röst kan vi påverka och göra skillnad. Företagsklustret fungerar samtidigt som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring.