Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Internationella affärer

Fler globala, säkra och lönsamma affärer

Vi verkar för minskade handelshinder och sunda marknadsvillkor. Vårt stora globala nätverk med fler än ...

Läs mer

Halvårsstatistik för Sveriges utrikeshandel

 Så här ser det till exempel ut i den svenska-norska handeln med varor - export och ...

Läs mer

EU och Singapore

Singapore är Sveriges största exportmarknad bland ASEAN-länderna och frihandelsavtalet med Singapore är det första i ...

Läs mer

Nominera Årets Exportföretag Örebro

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företaget uppfylla följande kriterier: Ha sin ...

Läs mer

Stora förändringar att se upp för efter brexit

- Det blir ökad administration och stora ökningar av kostnaderna för ett företag. En importör ...

Läs mer

Nytt nummer av Global Utsikt

Nu finns ett nytt nummer av Global Utsikt tillgängligt. Global Utsikt är Handelskamrarnas gemensamma magasin ...

Läs mer

Seminarium: Förnybar kemi från nordisk skog - hur växlar vi upp?

Sverige har som mål att bli en av världens första fossilfria länder. Förnybara eller ”gröna” ...

Läs mer

Brexit - så förbereder man sig som företag

Kommerskollegium har satt samman ett frågeunderlag. Se mer på deras hemsida. Kommerskollegium samlade information om Brexit. ...

Läs mer

Ny ackreditering av ursprungscertifikat från 1 november

Syftet med ackrediteringen är att stärka förtroendet för intyg utfärdade av Handelskammaren Mälardalen för att ...

Läs mer

Få en trainee från ett amerikanskt toppuniversitet!

- Det här är ett gyllene tillfälle för alla medlemsföretag som redan är, eller vill ...

Läs mer