Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Internationella affärer

Varukoder i Tulltaxan ändras från den 1 januari 2022

Varje år sker en uppdatering i Tulltaxan och vart femte år sker en större ändring. ...

Läs mer

Vietnam - nytt ATA-carnetland från 1 maj 2022

De närmaste 6 månaderna kommer först förberedelser och utbildning att ta vid, både för den ...

Läs mer

Nu kan du ansöka digitalt om ATA carnet

När du ska exportera tillfälligt utanför EU, t ex yrkesutrustning eller mässmaterial, kan du med ...

Läs mer

Nu är frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien definitivt

Avtalet har nu godkänts av Europaparlamentet. Därmed är EU:s och Storbritannien frihandelsavtal klart att användas fullt ...

Läs mer

Egypten använder blockchain för tulldata

Systemet är ett single window system som heter Nafeza och är en del av ett ...

Läs mer

Onlinekurser med Handelskammaren Mälardalen

Praktiskt orienterade kurser som hjälper dig att göra bättre affärer Nu erbjuder vi dig utbildningar och ...

Läs mer

Bli trainee 2021 vid svenska Handelskammaren i Tyskland

Unika möjligheter för unga akademiker Handelskammarens stipendieprogram erbjuder unika möjligheter för unga akademiker som strävar efter ...

Läs mer

Nya villkor i handeln med Storbritannien

Kommerskollegium får betydligt fler frågor om villkoren i det här avtalet jämfört med andra frihandelsavtal. ...

Läs mer

Export till UK – nya regler från januari

Avtalet innebär fortsatt tull- och kvotfrihet för varor som uppfyller ursprungsreglerna. Däremot kommer det att ...

Läs mer

Brexit

– Det är glädjande att förhandlarna lyckades gå i mål. Det innebär större förutsägbarhet för ...

Läs mer