Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

EU:s femte sanktionspaket

Det femte sanktionspaketet innebär bland annat att det nu är förbjudet att köpa kol eller andra fasta fossila bränslen från Ryssland och att lastbilar registrerade i Ryssland eller Belarus får inte transportera varor till och från EU.

Det är nu förbjudet att köpa kol och andra fasta fossila bränslen från Ryssland. Lastbilar registrerade i Ryssland eller Belarus får inte transportera varor till och från EU. Det är några av åtgärderna i det femte sanktionspaketet som EU beslutade om den 8 april. EU:s sanktioner mot Ryssland innebär också bland annat förbud av viss export till oljeprojekt och att kontroll av export till Ryssland av teknik som är anpassad för oljeindustrin. I vissa fall kan undantag från sanktioner göras. I Sverige ansvarar Kommerskollegium för flera av de nya sanktionerna och på deras hemsida kan du som företag hitta uppdaterad information om vad som gäller.

Till Kommerskollegium

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel