Press

Stockholmarna är illa ute. Örebro leder stor räddningskampanj

Stockholmarna lägger tre gånger så lång tid som örebroarna på att ta sig till och från jobbet, deras bostäder kostar dubbelt så mycket som i Örebro och på ingen annan plats i landet bor unga vuxna hemma i lika stor uträckning som i Stockholm. - Det är helt galet att stockholmare i genomsnitt spenderar mer än 270 timmar om året på ...
Publicerad 18 11 12
Press

DEBATT: företag och utbildare måste mobilisera när Yrkeshögskolan växer

Press

Sex, makt och våld inleder framtidskonferensen UTSIKT

Press

Kompetensförsörjning är medlemsföretagens viktigaste valfråga