Press

Miljoner till besöksnäringen!

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process har svenska ESF-rådet därför fördelat 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och industrin. Handelskammaren Mälardalen har tillsammans med ...
Publicerad 20 06 02
Press

Missa inte Örebros största digitala frukostmöte

Press

Handelskammarens medlemmar ställer om!

Press

Akut likviditetsbrist hotar företagen