Press

AI-forskare fick Handelskammarens förtjänstmedalj

Amy Loutfi mottog medaljen i samband med Handelskammarens årsfest på Brixelgården utanför Arboga i torsdags. Handelskammaren Mälardalens nominering: Hon är professorn och robotforskaren som på ett föredömligt sätt förenar akademi och näringsliv. Hon har en unik förmåga att kommunicera forskning och avancerad teknik på ett enkelt sätt så att alla kan förstå. Hennes utgångspunkt är samspelet mellan människa och maskin, något som applicerats ...
Publicerad 19 05 24
Press

DEBATT: Regionens företag behöver handeln med EU

Press

DEBATT: Avsaknad av styrelsearbete gör att företag i Örebro län förlorar miljardbelopp

Press

DEBATT: Företag förlorar miljardbelopp på avsaknad av styrelsearbete