Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna?

Utbildningen ursprungsregler och frihandelsavtal vänder sig till dig som är handläggare och/eller ansvarig för frihandelsfrågor vid export eller import. Den passar även dig som arbetar med exportdokument, inköp eller är underleverantör till exportindustrin.

Vi går igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Innehåll
 • Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?
 • Icke-förmånsberättigande ursprung
  – Bestämmelserna i Tullkodex m m
  – Certificate of origin
 • Förmånsberättigande ursprung
  – Vilka frihandelsavtal har EU?
  – Hur fastställer man en varas ursprungsland?
  – Bearbetningsregler
  – Kumulation av ursprung
  – EUR 1-certifikat, fakturadeklaration och ATR-certifikat
  – Beviskrav, leverantörsdeklarationer
 • Praktiska övningsuppgifter

 

Utbildare: Per Anders Lorentzon, PALor Tullkonsult

Utbildningen hålls under en dag, vanligtvis 09.00-16.00.
Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Vill du intresseanmäla dig för en kurs?

Mejla till Thor-Björn Käck eller Mikael Wass.

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap och internationell handel