Yrkestrainee - Lärlingsanställningar

Genom lärlingselever får arbetsgivare tidigt, och under en längre period, forma elever utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan. Eleven i sin tur får lära sig yrket genom att jobba ”på riktigt” och vara anställd under sin utbildning.

”Yrkestrainee” var ett projekt på Handelskammaren 2021-2023

Yrkestrainee i Örebro län var ett tvåårigt projekt, som informerade om möjligheten till Yrkestraieneer/lärlingselever i länet samt var med och gjorde det lättare för skolor och arbetsgivare att samverka kring lärlingsutbildningskonceptet. Ett koncept som funnits i svensk skola sedan 2014, men som inte använts så mycket som det skulle kunna användas i Örebro län. Det tvååriga projektet syftade till att fungera som en katalysator för utbildningsformen, där företagen i regionen fick ökad kunskap och möjlighet att lärlingsanställa gymnasieelever. Projektet finansierades av Europeiska unionen, Tillväxtverket och Region Örebro län.

RUBRIK

Läs gärna: ”Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan – kartläggning och undersökning” framtagen av Skolverket. Med statistik kring lärlingsutbildningen och dess effekter.