Håll takten med omvärldens utveckling

Gör dina medarbetare redo för att utvecklas och förbered ditt företag för nya trender.

 

Utbildningen passar:

 • Du som arbetar som mellanchef, affärsområdeschef, key account manager eller likartat inom sälj & marknad.
 • Du som har mandat att rapportera till VD, tagit plats i organisationen och senior i din säljroll, har bra erfarenhet av sälj och marknad.
 • Du som vill vidare och behöver en påbyggnad för att kunna ta nästa steg inom bolaget och för din karriär.

 

När utvecklingstempot samt konkurrensen ökar blir det allt viktigare att utveckla sin affär. Detta kan man göra genom att effektivisera, utveckla sina befintliga produkter/tjänster eller skapa nya produkter/tjänster.

Här garanteras du en genomgång i hur man omvärldsbevakar och höjer blicken för att förstå vart vi är på väg, kortsiktigt och långsiktigt. Vi behöver lära oss att jobba annorlunda samtidigt som du lägger med hållbarhetsaspekten.Du erbjuds även en genom gång i branschglidningar och förståelse för verksamhetens fördelar och utmaningar. Genom att höja blicken och förstå branschens glidningar kan företaget följa med i den utveckling som sker och på så sätt ges möjligheter till maximal framgång.

Utbildningsledare

Magnus Jonasson har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, affärsutveckling och utbildningar. I över 30 år har han arbetat med ledarskaps-och utvecklingsutbildningar för organisationer och företag. Magnus har även erfarenhet av att själv driva företag och är idag aktiv med bolaget LOVAK.

En stark fördel med att ha Magnus som utbildningsledare är hans egna intresse för globala trender och påverkansfrågor, något som han kommer att dela med sig av som ledare i denna utbildning i affärsutveckling.

Affärsutveckling - från teori till praktik

Utbildningen är uppdelad i tre delar där utbildningsledare Magnus Jonasson utbildar, analyserar och navigerar genom alla moment inom affärsutveckling, allt från teori till praktiskt utförande. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur affärsutveckling appliceras i olika branscher. Egna case diskussioner ingår också under träffarna.

Perspektivet under utbildningen är såväl globalt som nationellt. Fokuset är på affärsutveckling och hur man i och med det som händer i omvärlden kan fortsätta främja sitt eget företags utveckling och framgång.

Omvärldsbevakning och trender
 • Hur bygger jag upp och inhämtar information för att kunna göra relevant trendspaning.
 • Hur påverkas just ditt företag av det som händer runt om dig? Vilka roller kommer AI att påverka?
 • Vilka är trenderna och hur använder du dem till din fördel?
Affärsutveckling i tre områden
 • Effektivisera (för att kunna möta det nya).
 • Tjäna mer på våra produkter/ tjänster (öka värdet på ditt erbjudande).
 • Skapa nya affärer (Vilka är dom nya behoven som uppstår i en trend?) Hur kan man använda AI på bästa sätt?
Hur är organisationen förberedd för utvecklingen?
 • Kundfokus?
 • Effektivitet, flexibilitet och kreativitet
 • Digitala förutsättningar
 • Hur implementerar jag den förändringen i min organisation och är organisationen förberedd på förändringen som kommer att krävas?

Paula Byström

 • Projektledare
 • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Information

Datum

3 september 2024

Tid

08.30 – 11.30

Plats
 • På Handelskammaren Mälardalens kontor. Vi varierar mellan Eskilstuna, Västerås och Örebro beroende på deltagares ort.
 • Möjlighet till hybridmöte för dig som inte kan vara på plats.
Pris

16 000 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
20 000 kr ex moms för icke medlemmar i Handelskammaren

Information
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person.
 • Vi bjuder på fika.
 • 6 delmoment – med start 2024-05-21.
 • Resterande datum bestämmer deltagare tillsammans med utbildningsledare.
 • Sista anmälan: 27 augusti 2024.