Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Genom vår utbildning ”Juridiken vid internationella affärer” får du de grundläggande juridiska kunskaper som du behöver för att agera i den internationella miljön. Dessa kunskaper har du även stor nytta av i dina affärer på den svenska marknaden.

Moment 1: Att träffa avtal vid internationell handel
 • Allmänt om hur avtal ingås
 • Grundläggande om olika rättssystems regler för avtals ingående
 • Internationella regelverk om avtals ingående
 • Avtalspreliminärer (Letter of intent med mera)
 • Finansierings- och betalningslösningar
 • Sekretessavtal (NDA)
 • Tillämplig lag
 • Hur avgörs tvister?

 

 Moment 2: Internationella köp- och leveransavtal
 • Allmänt om de köprättsliga regelverken
 • Lagar och konventioner om internationella köp (särskilt CISG)
 • Vanliga standardavtal för internationella leveranser (Orgalime och NL)
 • Särskilda frågor av intresse:
  – Ansvar för förseningar
  – Felansvaret
  – Ansvarsbegränsningar

 

Moment 3: Internationella distributionsavtal
 • Översikt kring olika distributionsformer – fördelar och nackdelar
 • Återförsäljaravtal
 • Agentavtal
 • Kommission
 • Franchise
 • Konkurrensrättsliga frågor

 

Moment 4: Licensiering
 • Allmänt om immateriella rättigheter
 • Möjligheter och behov av skydd för immateriella rättigheter
 • Affärsmodeller för kommersialisering av immateriella rättigheter
 • Internationella licens- och kunskapsöverföringsavtal

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap och internationell handel

Utbildningen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl med advokaterna Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

För att bli diplomerad måste du delta i alla fyra momenten, men du kan också välja att delta vid enstaka tillfällen.

Vill du intresseanmäla dig för en kurs?

Mejla till Mikael Wass