Rapporter & program

Här finns Handelskammaren Mälardalens rapporter & program samlade från 2023 och framåt. Du laddar ner hela dokumentet genom att klicka på nedan omslagsbilder.

2023

Infrastrukturprogram 2023-2026

Mälardalsområdet växer och är ett område centralt för Sveriges utveckling, arbetsmarknad och internationella konkurrenskraft. Regionen är särskilt stark inom tillverkande industri, men har de senaste åren parallellt sett en snabbt växande tjänstesektor. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen kommer att generera framtida intäkter för både näringslivet och hela samhället.

Kapacitetshöjning av Mälardalen

Handelskammaren Mälardalen har sammanställt en rapport som har undersökt hur en kapacitetsförbättring på Mälarbanan skulle påverka näringslivet i Mälardalen. Med en fullständig utbyggnad av dubbelspår mellan Örebro och Stockholm skulle restiden kunna kortas med 20 minuter, samtidigt som systemets pålitlighet ökar.