Besökskraft - kompetensinsatser i besöksnäringen

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av de negativa effekterna som covid-19 fört med sig. I en unikt snabb process under våren 2020 beviljade svenska ESF-rådet Region Västmanland i samverkan med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland medel för en satsning på kompetensutveckling av varslade, permitterade och anställda inom besöksnäringen.

Ett kompetensutvecklingsprojekt i tre nivåer

Sexton företag från tre olika län deltar i projekt Besökskraft. Satsningen drivs av Handelskammaren Mälardalen och tar ett gemensamt grepp kring företagens och besöksnäringens arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Detta görs genom kompetenshöjande insatser på individnivå inom bland annat medarbetarskap, ledarskap, digitalisering och yrkesspecifika utbildningar. Det görs även på organisationsnivå genom att stärka företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning så att branschen bättre kan kompetensutveckla befintlig personal och ta emot ny arbetskraft. Och det görs på strukturnivå genom att stärka samverkan mellan besöksnäringen och de regionala utbildningssystemen.

Projektet erbjuder kompetensutveckling till fler än 600 individer och pågår mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2022.

Mål med projektet

 • Stärkta indiver med nya kompetenser
  Individnivå – en stärkt ställning på arbetsmarknaden för kvinnor och män som varslas eller permitteras till följd av covid-19.
 • Stärkta organisationer med nya insikter, planer och rutiner
  Organisationsnivå – en stärkt förmåga till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen så att branschen bättre kan kompetensutveckla befintlig personal och ta emot ny arbetskraft.
 • Stärkt bransch med stöd för livslångt lärande
  Strukturnivå – en stärkt samverkan mellan besöksnäringen och de system som stöttar individens kompetensutveckling och livslånga lärande.

Deltagande företag

 • Västmanland: Färna herrgård, Steam Hotel, Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens, Jernvägen i Sala AB (Gillet 6, Café Jernvägen, Restaurang Konstmästargården)
 • Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort
 • Östergötland: Vadstena Klosterhotel, The Lamp Hotel, Östgöta Kök, Rimforsa Strand
Besökskraft på LinkedIn

Följ gärna satsningen på LinkedIn där vi delar nyheter om projektet, berättelser från deltagande företag och inspirerande innehåll från omvärlden.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Arbetet genomförs på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.