Är du en engagerad ledare och som brinner för att skapa en attraktiv arbetsplats genom frågor som berör people & culture?

Välkommen till Handelskammarens nätverk; People & Culture. Affärsnätverket är för dig som vill utvecklas och påverka framtidens näringsliv där du ser vikten av affärsdrivet HR, ledarskap och kommunikation. Nätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka din egen roll och organisation.

I nätverket är du aktiv och delar med dig av dina framgångar och utmaningar. Tillsammans med andra deltagare och erfaren nätverksledare hittar ni lösningar inom kompetensområdet. Träffarna gör att du får ett nätverk där du kan rådfråga och få hjälp med sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen samt frågor med hög komplexitet och fler perspektiv. Från våra tidigare nätverk vet vi att fler långvariga och givande relationer skapas genom våra affärsnätverk.

Lärandeprofilering (LTM – Learning Type Measurement) och en EVP skattning (LOVAK modellen) ingår i affärsnätverket.

Målgrupp

I detta nätverk ser vi bredare på frågan kring kompetens och attraktivitet, då det är ett arbete mellan fler roller så som HR, ledarskap och kommunikation. Målet är att skapa fler perspektiv och bidra med kunskap om kompetensförsörjning med en bredare förankring.  Detta är en stor möjlighet att kunna göra skillnad ute i verksamheter.

 • Din roll kan vara inom HR eller som ledare inom strategiska kompetensfrågor och delaktig i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Vi ser gärna att du arbetar i samverkan med ledarskap, HR och kommunikation.
 • Det är en fördel om du sitter i ledningsgruppen för att tillföra perspektiv till verksamheten.

Nätverksledare Sara Collin

Sara Collin har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och kompetensförsörjnings både som konsult, inspiratör och projektledare. Sara har sin bas i konsultbolaget LOVAK verksamhetsutveckling där hon driver frågor kring marknad, omvärld och framtid och har bla arbetat med kompetensfrågor inom Handelskammaren i fler olika kompetensprojekt, senast Besökskraft.

Saras passion är att utveckla lärandet och kompetensförsörjningen inom företag och verksamheter och har med sin breda erfarenhet som konsult många perspektiv på kompetensfrågan. Sara bidrar med en samlad erfarenhet från fler branscher, och från sin bakgrund som ledare, framtidsstrateg, marknadsansvarig och verksamhetsutvecklare. Sara är en uppskattad processledare som driver processen med fokus på samskapande, inspiration, dialog och öppenhet i gruppen och brinner för mötet mellan människor – där skapas lärandet!

Under nätverksträffarna är det högt i tak och förtroliga samtal gäller mellan deltagarna. Under träffarna kommer du bland annat få ta del av föreläsningar, samtal och workshops kring sådant som berör kompetensområdet. Interaktionen mellan dig och andra deltagare kommer att vara en värdefull del av innehållet, full sekretess råder.

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Du är därefter delaktig med att planera träffarna utifrån önskemål. Teman skräddarsys för gruppen efter ett förabete som görs med samtliga.

 • Egna case och erfarenheter. Deltagarna lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan deltagarna. Gruppen bidrar tillsammans med kunskap och utvecklar lösningar och strategier.
 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån för att bidra med inspiration och kunskap.
 • Handelskammaren Mälardalens expertis. Bidrar med omvärldsspaning inom kompetensförsörjning och vad som är på gång inom näringslivet i regionen.

Kontakta mig

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap
 • 8-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Pris

18 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
22 000 kr för övriga.
Priser exkl. moms

Om du vill fortsätta efter första året erhåller du en rabatt på 10%

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också ett exklusivt event där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Hållbar kompetensförsörjning
 • Subkulturer
 • Employee Brand
 • Inkluderande företagskultur
 • Den lärande organisationen
 • Diveristy & Inclusion
 • Future way of working
 • Ledarskap/HR/Kommunikation
 • Utmaningar från egna verksamheten/case
12 jun 2024
Nyfiken på Handelskammaren - Affärslunch i Örebro

Affärslunch på Restaurang Tillsammans för dig som funderar på ett medlemskap hos Handelskammaren.

Läs mer
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.