Kompetensförsörjning

Arbetsmarknadskunskap

Vi pratar jobb och framtid med unga i Örebro län

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchningen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det tillsammans.

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län är en satsning som syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län. Genom inspirationsföreläsningar för ungdomar i högstadiet och gymnasiet skapas större förutsättningar för eleverna att göra medvetna val.
Inspirationsföreläsningar genomförs även för målgrupper som vuxna och unga arbetssökande samt SFI klasser.

Arbetsmarknadskunskap bidrar med att:
  • Höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.
  • Länets arbetsgivare på sikt ska få det lättare att rekrytera rätt kompetens.
  • Öka kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare.

Arbetsmarknadskunskap

läsåret 23/24

6341

elever

306

klasser

4,5 / 5

elevernas snittbetyg

Läs även:
Ett tredje sätt att välja. Matcha dina drivkrafter mot olika yrken på dittyrke.se
Arbetsmarknadskunskap nationellt
Högskoleförberedande program fortsatt mest populära inför gymnasievalet
För 60 procent av företagen är kompetensbrist största hotet för tillväxten
Så här jobbar vi med kompetensförsörjning