Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt. Man är rädd att förlora affärsmöjligheter om man inte kommer fram i tid till ett bokat möte eller om godset försenas. Det behövs ett robust system som man kan lita på. Och en kortare restid. Det kräver investeringar.

Stråket Stockholm – Oslo går tvärs genom vår region och skulle kunna vara en guldåder som binder ihop oss med två huvudstäder. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi er röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen. Vårt arbete sker bl a genom:

  • Undersökningar och rapporter (Företagsenkät Sthlm Oslo)
  • Politisk påverkan, t ex i Almedalen
  • Debattartiklar
  • Inspel till Trafikverket
  • Deltagande i åtgärdsvalstudie
  • Informationsmöten och företagsbesök