Internationell handel

Internationell affärsutveckling

Vi stöttar dig i dina internationella affärer

Vi hjälper dig och ditt bolag när du söker nya marknader, exportkontakter, leverantörer, etableringsinformation eller om du har andra frågor om internationell handel.

I ett första möte gör vi en gemensam behovsanalys kring din internationella affär. Vi kan också komma med förslag på hur ditt företag kan utvecklas på nya eller befintliga internationella marknader.

Så här hjälpte vi sfPORTEQ

sfPORTEQ jobbar globalt med att utveckla och tillverka smart och hållbar lyftutrustning för containerindustrin.

Beatrice Björk, CEO

”Handelskammaren hjälpte oss med att hitta agentkandidater för flera länder i Europa. Deras tjänster och förstudie var avgörande för våra framtida satsningar i dessa länder.”


BEHOV
Utöka säljkanaler i Europa genom nya agenter med sälj- och service kompetens

LÖSNING
Identifiering samt bearbetning av potentiella agentkandidater med befintliga kunder i relevanta sektorer.

RESLUTAT
50% av listsökningen är potentiella starka kandidater. Hälften bokade möten med och räknar med ha 5 nya agenter på plats under året.

Det här är vad vi kan erbjuda ditt företag

Marknadsanalys

Om du behöver veta mer om en eller flera marknader utifrån en specifik eller flera frågeställningar så kan vi göra en marknadsanalys. Vi kan också rekommendera de bästa strategierna för att lyckas på den aktuella marknaden.

Affärskontakter

Vi kan hjälpa dig att identifiera, utvärdera, kvalitetssäkra och träffa distributörer, agenter, kunder och leverantörer.

Etablering

Om ditt företag kommit så långt att ni redan har bestämt er för att etablera en verksamhet på en ny plats kan vi, tillsammans med, lokala samarbetspartners vägleda er i alla praktiska frågor kopplat till bolagsbildning, anställning och andra frågor av exportteknisk och juridisk karaktär.

Växa genom förvärv

Önskar du som företagare att växa genom förvärv med ett annat företag nationellt eller internationellt?  Vi hjälper vi dig gärna för att hitta kandidater till uppköp eller i resan vid sammanslagningen. Återkom till oss så lyssnar vi på ditt önskemål.

Hos oss på Handelskammaren hittar du stöd för hela din internationella affär. Vi har lång erfarenhet av att stötta både små och stora företag. Vi är också är en mötesplats för export- och importföretag och utbyter erfarenheter med många företag, dessutom har vi egen expertis och omvärldsbevakar åt dig.

18 sep 2024
Incoterms 2020 - använder du rätt leveransvillkor?

Har du kontroll på vilka leveransvillkor som ni använder på ert företag och vet ni vad dessa egentligen innebär? Denna utbildning ger dig kunskaper som gör att du kan komma fram till vilket leveransvillkor som passar just er och era affärer.

Läs mer
09 okt 2024
Effektiv tullhantering

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör.

Läs mer
06 Nov 2024
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer
04 mar 2025
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor 2025

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel