Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Målgrupp

Kursen passar dig som jobbar med skeppning, export-/importdokument, internationell försäljning, inköp eller ekonomi och du kan du ställa frågor från din rembursvardag och få tips om hur du ska förenkla din remburshantering.

Innehåll

Utbildningen har både ett export- och importperspektiv och ger dig kunskap om

  • olika typer av remburser, hur de används och deras respektive villkor
  • skillnaden mellan remburs och dokumentinkasso
  • vilka olika marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
  • hur en remburs bör vara formulerad för att den ska fungera som ett bra betalningsvillkor
  • hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument som företag presenterar
  • senaste nytt om internationella rembursregler.

Utbildare: Ylva Westlund, Swedbank

rembursutbildning

Utbildningen hålls under en dag, vanligtvis 09.00-16.00.
Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Vill du intresseanmäla dig för en kurs?

Mejla till Mikael Wass.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel