Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro läns energi- och klimatdag 2022 – tema energi

Dagen rymmer också nuläge och statistik från energi- och klimatprogrammet, samt trevliga kolleger att prata ...

Läs mer

Krig och ekonomisk kris, hur tänker du kring valet?

Handelskammaren Mälardalens nya VD Oskar Axelsson inledde morgonen med programledare Petra Garnås. Efterfrågan på co-working och ...

Läs mer

Promotionmorgon - Valspecial

Politikerpanelen bestod av: Jimmy Nordengren (C), John Johansson (S), Susanne Lindholm (KD), Martha Wicklund (V), ...

Läs mer

Affärsområdeschef Marknad och medlemsservice till Handelskammaren

Nu söker vi en Affärsområdeschef för marknad och medlemsservice som både kan och vill vara ...

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik augusti

Omvärldsspaningen för augusti månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat efterfrågan på flygfrakt minskar – läget är värst i Europa, SJ startar lokförarutbildning med utbildningslön, Sjöfartsverket: Kostsamt och tidskrävande att utbilda nya lotsar & Bygger 139 laddstationer för tung trafik i Sverige.

Läs mer

Ny period för investeringsstöd från Klimatklivet

Vad kan du få stöd för? Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som ...

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juli

Omvärldsspaningen för juli månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat detta vet vi om SAS-avtalet, miljardstöd från EU, de bygger nytt pråmfartyg för trafik i Stockholm & priset på elbilar upp 55 procent.

Läs mer

Klart med Handelskammarens nya VD

Oskar Axelsson har arbetat på Handelskammaren i olika roller sedan 2014, både som projektledare och ...

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni

Omvärldsspaningen för juni månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat tiden rinner ut i SAS-konflikten, uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan, regeringen satsar på Hjulstabron – gynnar sjöfarten i Västmanland & Volvo presenterar första vätgaslastbilen – siktar på 100 mils räckvidd.

Läs mer

Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern ...

Läs mer