Är du en engagerad ledare och som brinner för att skapa en attraktiv arbetsplats genom frågor som berör people & culture?

Välkommen till Handelskammarens nätverk; People & Culture. Affärsnätverket är för dig som vill utvecklas och påverka framtidens näringsliv där du ser vikten av affärsdrivet HR, ledarskap och kommunikation. Nätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka din egen roll och organisation.

I nätverket är du aktiv och delar med dig av dina framgångar och utmaningar. Tillsammans med andra deltagare och erfaren nätverksledare hittar ni lösningar inom kompetensområdet. Träffarna gör att du får ett nätverk där du kan rådfråga och få hjälp med sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen samt frågor med hög komplexitet och fler perspektiv. Från våra tidigare nätverk vet vi att fler långvariga och givande relationer skapas genom våra affärsnätverk.

Olika slags verktyg kan ingå i nätverket beroende på efterfrågan till exempel medarbetares engagemang och mående, pulsmätning Lärandeprofilering eller EVP skattning.

Citat från deltagare i People & Culture

”För oss är människan i fokus så för mig har det varit otroligt lärorikt, värdefullt och inspirerande att få bolla frågor om företagskultur och employer branding med andra människor som är intresserade av samma ämnen.”

Karin Linberg, VD, Mindflower AB

”Jag gick med i People & Culture för att jag tycker att det är värdefullt att diskutera frågor med andra utanför mitt eget område som kan föra min verksamhet framåt”.

Jimmy Lönnerek, företagschef och kontorschef Handelsbanken Eskilstuna.


Nästa träff äger rum 12 september 2024 för organisationer i Mälardalen.

Anmäl ditt intresse i formuläret längst ner på sidan eller kontakta paula@handelskammarenmalardalen.se

Nätverksledare Erica Evensson

Erica Evensson har mångårig erfarenhet av ledarskap i förändring, kompetensförsörjning och brett HR-arbete. Hennes passion för People and Culture drivs av hennes övertygelse om att den viktigaste faktorn för ett företags framgång i kampen om talangerna är att skapa en framgångsrik, genuin och minnesvärd medarbetarresa. Erica är starkt engagerad i alla områden inom ARUBA: att attrahera rätt medarbetare, genomföra en effektiv rekryteringsprocess, utveckla talanger och individer till deras fulla potential, för att behålla dem inom organisationen och att säkerställa att avslutningen av en anställning sker på ett positivt sätt för individen och samtidigt stärker företagets varumärke.

Med en bakgrund inom ledarskap, kompetensförsörjning, försäljning och HR, har hon alltid människan i fokus. Ericas drivkraft är att se individer och organisationer växa och utvecklas. Hon har deltagit i projekt som syftar till att attrahera talanger, skapa medarbetarengagemang, ledarutveckling och mäta medarbetarnöjdhet. Dessa erfarenheter har gett henne insikt i hur man skapar en arbetsplats där både medarbetare och företaget trivs och frodas.

Målgrupp

I detta nätverk ser vi bredare på frågan kring kompetens och attraktivitet, då det är ett arbete mellan fler roller så som HR, ledarskap och kommunikation. Målet är att skapa fler perspektiv och bidra med kunskap om kompetensförsörjning med en bredare förankring.  Detta är en stor möjlighet att kunna göra skillnad ute i verksamheter.

 • Din roll kan vara inom HR eller som ledare inom strategiska kompetensfrågor och delaktig i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Vi ser gärna att du arbetar i samverkan med ledarskap, HR och kommunikation.
 • Det är en fördel om du sitter i ledningsgruppen för att tillföra perspektiv till verksamheten.

Under nätverksträffarna är det högt i tak och förtroliga samtal gäller mellan deltagarna. Under träffarna kommer du bland annat få ta del av föreläsningar, samtal och workshops kring sådant som berör kompetensområdet. Interaktionen mellan dig och andra deltagare kommer att vara en värdefull del av innehållet, full sekretess råder.

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Du är därefter delaktig med att planera träffarna utifrån önskemål. Teman skräddarsys för gruppen efter ett förabete som görs med samtliga.

 • Egna case och erfarenheter. Deltagarna lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan deltagarna. Gruppen bidrar tillsammans med kunskap och utvecklar lösningar och strategier.
 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån för att bidra med inspiration och kunskap.
 • Handelskammaren Mälardalens expertis. Bidrar med omvärldsspaning inom kompetensförsörjning och vad som är på gång inom näringslivet i regionen.

Citat från nätverksledare

”Förra året deltog jag i detta nätverk och det gav mig otroligt mycket, både i form av utökat nätverk, inspiration, reflektion och praktiska tips och verktyg. Den positiva upplevelsen motiverade mig att tacka ja till frågan om att bli processledare för nätverket i år. Mitt mål är att tillsammans med Handelskammaren skräddarsy ett nätverk med ett innehåll utifrån deltagarnas behov och önskemål. Genom nätverksträffar med variation och lärande vill jag sätta deltagarnas erfarenheter och kompetenser i fokus, men också se till att man går hem med konkreta tips och verktyg.

Under nätverksträffarna kommer vi att ha högt i tak och förtroliga samtal mellan deltagarna. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, samtal och workshops som berör vårt kompetensområde. Interaktionen mellan dig och andra deltagare kommer att vara en värdefull del av innehållet, och full sekretess kommer att råda.

Mitt ledarskap präglas av öppenhet, dialog och samarbete. Jag strävar efter att skapa en trygg miljö där alla kan dela med sig av sina erfarenheter och där vi tillsammans kan hitta lösningar på de utmaningar vi står inför. Genom att uppmuntra aktivt deltagande och kunskapsutbyte hoppas jag att vi kan inspirera varandra och skapa nya kontakter som berikar vår professionella utveckling.

Jag ser verkligen fram emot hösten och kickoffen i september. Tillsammans kan vi skapa ett nätverk som inte bara ger oss kunskap och insikter utan också stärker våra professionella band och inspirerar oss att växa. Jag uppmanar er alla att vara aktiva, dela med er av era erfarenheter och ta del av de möjligheter som nätverket erbjuder. ”


Kontakta mig

Paula Byström

 • Projektledare
 • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap
 • 8-12 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.

Pris

18 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
22 000 kr för övriga.
Priser exkl. moms

Om du vill fortsätta efter första året erhåller du en rabatt på 10%

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också ett exklusivt event där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Hållbar kompetensförsörjning
 • Subkulturer
 • Employee Brand
 • Inkluderande företagskultur
 • Den lärande organisationen
 • Diveristy & Inclusion
 • Future way of working
 • Ledarskap/HR/Kommunikation
 • Utmaningar från egna verksamheten/case
26 sep 2024
IT-gruppen i Västerås Träff 9

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.