Vi tror på tillväxt – tillsammans

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation med ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att företräda företagens intressen och bidra till framgång, lokalt och globalt för både små och stora företag.

Alla privata företag i Mälardalen kan bli medlemmar. Våra medlemsföretag kännetecknas av en tro på framtiden och vill samverka för att stärka regionens attraktion och konkurrenskraft. Vi tror på att möten mellan människor är viktigt och att en samlad röst är starkare än en ensam. Och ju fler vi är desto starkare röst.

Handelskammaren Mälardalen erbjuder
 • tillgång till spännande nätverk och mötesplatser
 • ny kunskap och kompetensutveckling
 • möjlighet till inflytande i viktiga frågor som påverkar ditt företag.

Ibland märker du affärsnyttan direkt och ibland på lite längre sikt. Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig så har ditt medlemskap stor betydelse för vårt regionala tillväxtarbete och som ideell förening är vårt mål att ge tillbaka så mycket medlemsnytta som möjligt. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ett starkt näringsliv i Mälardalen.

Exempel på medlemsnytta
 • Nätverk och mötesplatser – träffa nya affärskontakter och byt erfarenheter med andra
 • Seminarier och utbildningar – bra kunskap när du vill utveckla både dig och företaget
 • Näringslivsdagar – du och dina kollegor ska kunna inspireras på hemmaplan till riktigt vassa föreläsare.
 • Hjälp vid rekryteringar av personal från utlandet (Relocation Service).  Du som arbetsgivare ska kunna lägga din tid på det som rör din nya medarbetares arbete och vi tar hand om allt det andra.
 • Inspirationslektioner om arbetsmarknaden och lokala arbetsgivare för elever på högstadiet och gymnasiet.  För att du ska hitta fler framtida medarbetare på hemmaplan.
 • Behovsinventering och stöd vid ansökningar till YH-utbildningar för att både öka och bättre matcha utbildningsutbudet med företagens efterfrågan.
 • Remissinstans och inflytande på regionala infrastrukturfrågor för att öka tillgängligheten oavsett om det gäller arbetspendling eller godstransporter. Visste du att vi bidragit till utbyggnaden av E20 mot Göteborgs hamn och att Mälarsjöfarten lyfts högre upp på den politiska agendan?
 • Rådgivning och utbildningar inom internationell handel – du får stöd så att du kan göra bättre affärer och växa på internationella marknader.
 • Det är Handelskammaren som legaliserar dina exportdokument.
 • Omvärldsbevakning. Välj mellan våra nyhetsbrev inom infrastruktur, internationella affärer och kompetensförsörjning – ett enkelt och smidigt sätt att hålla dig uppdaterad.
Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Till det kommer en avdragsgill serviceavgift beroende av antal anställda i regionen enligt nedan.

Serviceavgifter
Anställda Avgift
0-4 2 800 kr
5-14 4 500 kr
15-29 6 800 kr
30-49 10 200 kr
50-99 14 700 kr
100-199 18 000 kr
200-399 24 900 kr
400-699 33 800 kr
700-1199 45 200 kr
1200< 67 800 kr

Eller mejla en intresseanmälan så bjuder vi in dig till en trevlig lokal aktivitet.
(Obs! du förbinder dig givetvis inte för någonting).

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap och internationell handel