Inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka den egna organisationen

Välkommen till Handelskammarens VD-nätverk. Genom nätverket får du en unik möjlighet att utbyta erfarenheter, utveckla strategier och bygga värdefulla kontakter inom näringslivet. Det är en plattform för lärande och tillväxt som kan stärka din roll som ledare och bidra till framgång för ditt företag.

Plattformen erbjuder dig verktyg för att stärka den egna organisationen, konfidentiella diskussioner om känsliga ämnen samt att utbyta erfarenheter och kunskap kring utmaningar tillsammans med andra ledare från olika branscher.

Citat från deltagare i VD-nätverket

”Nya kontakter och en ökad trygghet i min roll genom att fått tagit del av och delat tankar och erfarenheter med andra i liknande roller.”
Jesper Örhall, Site Manager Örebro, Bucher Emhart Glass

”Jag tycker det bästa med VD-nätverket har varit att få besöka för mig nya spännande företag och få inblick i deras verksamhet och utmaningar. Det är också värdefullt att få distans till sin egen vardag och få tid att reflektera tillsammans med människor som har liknande problem och utmaningar som en själv”. Daniel Serrander, VD, CH Industry AB.

”För mig har VD-nätverket varit väldigt positivt. Dels har jag breddat mitt nätverk med starka och drivna entreprenörer och dels fått bolla och diskutera allas våra vardagsutmaningar utifrån nya perspektiv och insikter.”
Tariq Boholm, Affärsenhetschef Corem Property Group AB Västerås

”VD- nätverket har gett mig nya kontakter, utökat nätverk, ny kunskap och insikter. Bra med blandningen av branscher och geografiskt.”
Johan Holmberg, VD, Modellteknik AB.

”Bra med flera frågeställningar/case per träff, det ger mer dynamik och bra resonemang. Ofta har alla varit med om någon liknade situation som kan dela med sig av sin erfarenhet.”
Deltagare Grupp 2 Örebro 2022

”Nätverket har gett mig nya kontakter som jag kommer hålla kontakten med framåt.
Stöd och tips i arbetsrelaterade frågeställningar.”
Deltagare Grupp 2 Örebro 2022


 • Nästa träff  äger rum 7 november med fokus på Mälardalen.

Anmäl ditt intresse längre ner på sidan. ⬇️ Eller kontakta paula@handelskammarenmalardalen.se

Nätverksledare Tony Wetter

Tony Wetter har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsfrågor, både som VD och anställd chef. Han har utvecklat bolag och ledare i en rad olika branscher och har stor vana att leda grupper. Idag driver Tony Auxentum med fokus på företagets och ledarnas tillväxtresor.

Målgrupp

Du som är VD, platsansvarig eller i motsvarande position i ett företag i hela vår region.

Innehåll

De första träffarna planeras för att lära känna varandra och förstå varandras roller, personligheter och utmaningar. Deltagarna är därefter med och planerar träffarna utifrån önskemål och tillsammans med nätverksledaren. Vissa träffar fördjupar vi oss inom utvalda områden med hjälp av externa experter.

 • Egna case. Deltagarna är aktiva och lyfter konkreta situationer från egna verksamhetsutmaningar kopplat till rollen. Gruppen är tillsammans med och bidrar med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Genom att både ge och ta emot feedback skapas ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna.

 • Extern expertis. Beroende på ämnen och behov kan expertis tas in utifrån och bidra med inspiration och kunskap att ta med sig in i gruppdialogen. Nytt för 2024 Cybersecurity är ett exempel på ett ämne där vi tar in extern expertis som delar med sig av viktig kunskap för ledare av olika branscher.

Handelskammaren Mälardalens egen expertis finns också tillgänglig och bidrar med omvärldsspaning inom aktuella ämnen och vad som är på gång inom näringslivet i regionen. Beroende på ämnen kan även den senaste forskningen presenteras genom samarbete med lärosäten eller andra organisationer.

 

Beteenden mäts i relationen till VD- eller chefsrollen

Foto nedan, källa: idi.se

Paula Byström

 • Projektledare
 • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 6-10 deltagare per grupp.
 • Varje träff leds av en erfaren nätverksledare som guidar gruppen.
 • 6 träffar/år à ca 4 timmar. Varje träff inkluderar en gemensam måltid.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Full sekretess säkerställs och grupperna sätts samman så inga konkurrenssituationer uppstår.
 • Löpande intag och nya grupper kan starta efterhand.
Pris

22 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
27 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms.

Nästa datum

7 mars 2024 startar vi upp en ny grupp med fokus på Västerås & Eskilstuna.

Anmäl ditt intresse längre ner på sidan.

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också ett exklusivt event där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Ledarskapsfrågor som coachande ledarskap, morgondagens ledare
 • Organisationer i förändring, kopplat till pandemin, leda på distans, nya arbetssätt, affärsidéer
 • Hur leder vi generationen Y och Z
 • Organisationsutveckling och förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Att delegera uppgifter och ansvar, skapa engagemang kring affärsmål
 • Samspel mellan roller som ägare, styrelse, vd och medarbetare
 • Strategier för lönsam tillväxt – hur formas den nya affärsplanen?
26 sep 2024
IT-gruppen i Västerås Träff 9

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer