Kunskap och inspiration för regionens tillväxt

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt svårare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Kompetensforum är till för dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning. Vi träffas i Eskilstuna, Västerås och Örebro eller digitalt för att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta erfarenheter. Du får ta del av aktuell kunskap inom området och träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar. Varje träff har ett aktuellt tema, efterfrågat av deltagarna, och det finns tid för dialog och diskussion.

I Kompetensforum får du:

  • kunskap, inspiration och omvärldsbevakning
  • ta del av andras erfarenheter
  • nya kontakter och samarbetspartners.

Vem kan vara med i Kompetensforum?

Kompetensforum ingår i medlemskapet och är kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen. Övriga deltagare betalar en avgift för att delta. Det går självklart att bli medlem när som helst under året.

Kontakta oss

Emma Karlsson

  • Koordinator
  • Relocation Service

Lars Rubensson

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning & Arbetsmarknadskunskap

Magdalena Westman

  • Kommunikatör
  • Arbetsmarknadskunskap