En möjlighet att utveckla ditt företag

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Många konkurrerar om framtidens arbetskraft och det blir allt tuffare att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare. För 60 procent av företagen i Mälardalen är svårigheten att rekrytera rätt kompetens den största tillväxtutmaningen framåt.

Så här jobbar vi med kompetensförsörjning

Arbetsmarknadskunskap

I samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare i Örebro Län berättar vi om framtidens jobb i olika branscher på ett unikt sätt för att skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Vi visar vägen till jobben och vad som krävs för att få dem. Tillsammans bygger vi ett konkurrenskraftigt Örebro län.

Läs mer

Besökskraft

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av de negativa effekterna som covid-19 fört med sig. I en unikt snabb process under våren 2020 beviljade svenska ESF-rådet Region Västmanland i samverkan med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland medel för en satsning på kompetensutveckling av varslade, permitterade och anställda inom besöksnäringen.

Läs mer

Kompetensforum

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt svårare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Läs mer

People & Culture

Affärsnätverket är för dig som vill utvecklas och påverka framtidens näringsliv där du ser vikten av affärsdrivet HR, ledarskap och kommunikation. Nätverket bidrar både till inspiration, personlig utveckling, nya kontakter och verktyg för att stärka din egen roll och organisation.

Läs mer

Relocation Service

Vi erbjuder olika tjänster inom Relocation Service/Inflyttarservice vid nyanställning av medarbetare så att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet – samtidigt som den anställde får en professionell och positiv start.

Läs mer

YH Mälardalen

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid. I utbildningarna varvas teori med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) som är helt arbetsplatsförlagd.

Läs mer

Yrkestrainee

Genom lärlingselever får arbetsgivare tidigt, och under en längre period, forma elever utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan. Eleven i sin tur får lära sig yrket genom att jobba ”på riktigt” och vara anställd under sin utbildning.

Läs mer