På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Företagens viktigaste fråga

Ett av våra fokusområden är kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt tuffare i konkurrensen om framtidens arbetskraft.

Vi jobbar med flera olika projekt inom området eftersom det är viktigt för våra medlemsföretag att de har tillgång till rätt kompetens. Vi erbjuder också kompetensutveckling genom egna utbildningar, seminarier, konferenser och nätverk.

Arbetsmarknadskunskap - Örebro

Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län.
AMK ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få jobb.

Mer om Arbetsmarknadskunskap

YH Mälardalen

YH Mälardalen är ett strategisk påverkansprojekt där Handelskammaren är projektägare. Samarbetspartners är kommuner, utbildningsanordnare och näringslivet i Mälardalen. Det är en regional satsning med syfte att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft genom yrkeshögskoleutbildning.

Mer om YH-Mälardalen