Välkommen till Örebroregionens gemensamma arena för hållbarhetsfrågor

Örebro Hållbarhetsarena är en plattform för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel, utbyta kunskap och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Via hemsidan och nyhetsbrevet får du samlad information från Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Örebro kommun och Handelskammaren Mälardalen.

Tillsammans kan vi bidra till målen i agenda 2030.

AKTUELLT

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av alla utom privatpersoner (och enkla företag) för ...

Läs mer
16 apr 2024
Business Pulse med Ragn-Sells

Business Pulse är effektiva möten exklusivt för medlemmar där vi tar tempen på en aktuell fråga eller bransch. Denna gång möts vi på Ragn-Sells i Örebro.

Läs mer
23 apr 2024
Kunskapsseminarie: Konkurrenskraft genom energieffektivisering

Hur kan din verksamhet energieffektiviseras? Lyssna och inspireras av experter inom området och hur vi ska nå klimatmålen.

Läs mer