Örebro Hållbarhetsarena

Anmäl dig idag för att få Örebro Hållbarhetsarenas nyhetsbrev!

Örebro Hållbarhetsarena

Energi- och klimatråd startar

Örebro läns energi- och klimatråd bildades våren 2021 och ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringslivet, kommuner, universitet och branschorganisationer. Två träffar har genpomförts och en tredje är planerad den 24 november. Rådets arbete utgår från länets energi- och klimatprogram. Inom rådet lyfts tre fokusområden: Fossilfria transporter Fossilfritt och robust energisystem Klimatneutral produktion och konsumtion. De tre ...
Publicerad 21 09 02
Örebro Hållbarhetsarena

Hållbarhetsdagen 2021

Örebro Hållbarhetsarena

Klimatinvesteringsstöd

Örebro Hållbarhetsarena

Kock fick årets miljöpris