Örebro Hållbarhetsarena

Anmäl dig idag för att få Örebro Hållbarhetsarenas nyhetsbrev!

Örebro Hållbarhetsarena

Ensidig syn på värdeskapande hinder för hållbarhet

Det finns ett tydligt glapp mellan företagens ambitioner och faktiska åtgärder när det gäller hållbarhet. Det visare en undersökning som genomförts av Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun. 254 företag i Örebro län svarade på en enkät som sedan kompletterades med djupintervjuer med 10 utvalda företag.  8 av 10 företagsledare uppger att det är viktigt eller mycket viktigt att ...
Publicerad 20 11 27
Örebro Hållbarhetsarena

Ica Vintrosa, ett gott exempel på företag som arbetat med energifrågor

Örebro Hållbarhetsarena

För framåtlutade företag ser framtiden ljus ut

Örebro Hållbarhetsarena

Välkommen till 2020 års energi- och klimatdag