Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Klimatklivet

Under 2024 kommer 5 miljarder fördelas till klimatinvesteringar med hög klimatnytta under tre ansökningsperioder.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av alla utom privatpersoner (och enkla företag) för investeringar som minskar klimatutsläppen. Man räknar hur stor klimatnytta investeringen leder till, och de som minskar utsläppen av växthusgaser mest per investeringskrona får stöd. Man kan få 40-75% i stöd, beroende på vem som söker och för vilken typ av åtgärd.

Det går att söka stöd för publika laddstationer för elbilar i ett anbudsförfarande. Innan anbudsperioden kan man lämna yttrande i skriftligt samråd, om man vill öppna upp för nya områden möjliga att söka stöd inom, eller stänga områden för att man vill etablera laddstationer på kommersiella grunder utan stöd.

Ansökningsperioder till Klimatklivet

* 4–15 mars

* 3–11 juni

* 1–8 november

* Publik laddinfrastruktur: 25 mars–5 april, 14–25 oktober

Ansökan görs hos Länsstyrelsen. De kan också ge vägledning i hur du söker.

Kontakta Veronica Sund eller Åsa Ödman för mer info.

Läs mer om förutsättningarna för stöd på Naturvårdsverkets hemsida om Klimatklivet.

Läs mer om förutsättningar för stöd för publika laddstationer på Naturvårdsverkets hemsida om laddinfrastruktur.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av alla utom privatpersoner (och enkla företag) för investeringar som minskar klimatutsläppen.

Klimatklivet är öppet för nya ansökningar 4-15:e mars, 3e – 11e juni samt 1-8:e november, välkommen med din ansökan!