Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Klimatklivet

I september kommer ytterligare en ansökningsomgång för Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av alla utom privatpersoner (och enkla företag) för investeringar som minskar klimatutsläppen. Man räknar hur stor klimatnytta investeringen leder till, och de som minskar utsläppen av växthusgaser mest per investeringskrona får stöd. Man kan få 40-75% i stöd, beroende på vem som söker och för vilken typ av åtgärd.

14-25 augusti är viktiga datum OM man vill ha möjlighet att söka stöd för laddinfrastruktur på platser som idag är stängda för anbud, eller om man har planer på att etablera laddinfrastruktur på kommersiella grunder och inte vill att andra ska kunna lämna anbud och etablera en laddstation.

Ansökningsperioden är öppen 18 – 29 september.

Läs mer här.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av alla utom privatpersoner (och enkla företag) för investeringar som minskar klimatutsläppen.

Klimatklivet är öppet för nya ansökningar 18–29 september, välkommen med din ansökan!