Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik augusti

Omvärldsspaningen för augusti månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat flygbranschen: En miljard flygstolar i sommar, Regeringen ska öka järnvägens tillförlitlighet, permanent halvering av Finlands farledsavgifter & bristen på förare minskar – men ny oro har uppstått.

Flyg - Flygbranschen: En miljard flygstolar i sommar

Sommarmånaderna är livsviktiga för flygbolagen. Det märks bland annat i de flygprogram som respektive flygbolag har för högsäsongen. Analysföretaget Cirium har räknat på hur stort det totala utbudet av stolar är i branschen globalt under sommaren och kommit fram till att det är över en miljard i både juli och augusti. Till största delen är det kort och mellandistans som gäller, långlinjerna har inte återhämtat sig lika starkt sedan pandemin.
Läs mer i Flygtorget.

Mer om flyg:
  • Stora problem med flygledningen i Storbritannien. SVT
  • Risk för betydligt dyrare flygbiljetter. Dagens Nyheter
  • Portugal inför flygskatt på affärsflyget. Flygtorget
  • Trots inflation och klimatkris – flyget lyfter. Dagens Nyheter

 

Järnväg - Regeringen ska öka järnvägens tillförlitlighet

Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

– Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder. Regeringen avser därför i morgon att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att stärka sin förmåga att genomföra järnvägsunderhåll, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Permanent halvering av Finlands farledsavgifter

Farledsavgifterna för handelsfartyg på finskt territorialvatten har sedan 2015 varit halverade för att kompensera för dels svaveldirektivets kostnader för sjöfarten och senare för de ekonomiska utmaningarna som coronaåren medfört.

Just nu samlas utlåtanden in om den finska regeringens proposition om en fortsatt temporär halvering av farledsavgiften från 2024 till 2027. Parallellt inleds samtidigt ett projekt för en ändring av lagen där halveringen av farledsavgiften ska göras permanent.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Bristen på förare minskar – men ny oro har uppstått

Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, TYA, har släppt sin årliga rapport Trendindikatorn Åkeri. Enligt rapporten uppger 33 procent av företagen som deltagit i undersökningen att de behöver rekrytera personal. Det går att jämföra med 44 procent under förra året. Trots att behovet minskat en aning framgår det att det varit svårt att hitta medarbetare till branschen det senaste året.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.