Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Press

Förste vice riksbankschef på besök i Västerås

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser, slår hårt mot företag och ...

Läs mer

Klart med Handelskammarens nya VD

Oskar Axelsson har arbetat på Handelskammaren i olika roller sedan 2014, både som projektledare och ...

Läs mer

Handelskammarens förtjänstmedalj gick i år till Peter Bronsman, VD och grundare, Kopparbergs Bryggeri

Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj i guld utdelas årligen som erkänsla för långvarig verksamhet som givit särskilt ...

Läs mer

DN Debatt: Lärlingssystem nyckeln för att fylla yrkesgymnasierna

I Dagens Nyheter publiceras en debattartikel om att Sveriges gymnasiala lärlingssystem måste byggas ut, för ...

Läs mer

Marknadsinriktad VD till Handelskammaren Mälardalen

Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen och vara ...

Läs mer

Norsk-svenskt järnvägssamarbete gynnar Mälardalen

Järnvägsprojektet Oslo-Stockholm 2.55 beräknas kosta 60 miljarder där analyser visar att staten får tillbaka 1,20 ...

Läs mer

Öppet brev till infrastrukturministern – näringslivet vill ha besked om Oslo-Stockholm

Så sent som i december 2020 rekommenderade Jernbanedirektoratet (jfr Trafikverket) den norska regeringen att påbörja ...

Läs mer

Kompetensutveckling som svar på kompetensbrist

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, har svårt att hitta rätt kompetens – trots ...

Läs mer

DEBATT: Viktigt att öka Mälarbanans kapacitet

Väl fungerande järnvägskommunikationer är nyckeln till fortsatt utveckling i Mälardalen. När Mälarbanan, som sträcker sig norr om Mälaren mellan Örebro och Stockholm, byggdes i slutet på 1990-talet blev det en massiv injektion för växtkraft och utveckling för alla som lever och verkar i stråket.

Läs mer