Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: Januari 2023

Årets första Promotionmorgon lockade många

Johan Södergren, Utvecklingsledare Region Örebro län inledde med en uppföljning på hur pandemi, krig i ...

Läs mer

Förste vice riksbankschef på besök i Västerås

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser, slår hårt mot företag och ...

Läs mer

Stråket Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

EU-kommissionen föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Det innebär att stråket Oslo-Stockholm kommer prioriteras högre när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas.

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik december

Omvärldsspaningen för december månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat vätemotor testas på jätteflygplan, Oslo-Stockholm får högsta prioritet, Sjöfartsverket föreslår sänkta farledsavgifter & fyra av tio nya bilar går på el.

Läs mer