Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Infrastruktur

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik december

Omvärldsspaningen för december månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Svensk storsatsning på hållbart flygbränsle, Trafikverket satsar i norr – många projekt försenas, Hjulstabron bromskloss när godstrafiken på Mälaren ska öka & ”Elbilar som gäller i Europa redan 2025”.

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik november

Omvärldsspaningen för november månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Ryanair börjar flyga linjen Örebro-London, 38 godsvagnar har spårat ur, nu höjs avgifterna för sjöfarten & ICA planerar gigantiskt lager i Västerås.

Läs mer

Trafikverket föreslår utredning av Oslo-Sthlm i kommande transportplan

Den 30 november offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033. I förslaget vill Trafikverket se en fördjupad utredning av stråket Oslo-Stockholm med hänvisning till det uppdrag som den norska regeringen gett Jernbanedirektoratet.

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Omvärldsspaningen för oktober månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat tusentals bostäder planeras i Västerås – på flygplatsen, 92 av 100 pendeltåg punktliga, Svensk Sjöfart motsätter sig höjda avgifter och m4 går över till fossilfri diesel.

Läs mer

DEBATT: Viktigt att öka Mälarbanans kapacitet

Väl fungerande järnvägskommunikationer är nyckeln till fortsatt utveckling i Mälardalen. När Mälarbanan, som sträcker sig norr om Mälaren mellan Örebro och Stockholm, byggdes i slutet på 1990-talet blev det en massiv injektion för växtkraft och utveckling för alla som lever och verkar i stråket.

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik september

Omvärldsspaningen för september månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat nya riksdagsförsök bromsa Brommabeslut, debattinlägg: "Viktigt att öka Mälarbanans kapacitet", avgiftshöjningarna väntas träda i kraft vid nyår och dags för omkörningsstopp för tung trafik på motorvägar.

Läs mer

Norska regeringen lägger skarpt uppdrag om Oslo-Stockholm

Den norska och svenska regeringen har kommit överens om att utarbeta en gemensam utredning om järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Det står klart efter att den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide gett ett nytt uppdrag till Jernbanedirektoratet om att påbörja arbetet tillsammans med svenska Trafikverket.

Läs mer

Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och stärka attraktiviteten för järnvägen som transportmedel".

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik augusti

Omvärldsspaningen för augusti månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat bästa månaden sedan februari 2020 för Swedavia, Tåg i Bergslagen drabbas hårt av pandemin, nya containerpendeln satt på paus och Teslas nya celler får Semi att matcha andra lastbilar.

Läs mer

Oslo-Sthlm 2.55 på Arendalsuka 2021

Oslo-Sthlm 2.55 närvarade vid Arendalsuka 2021 vilket man kan säga är Norges motsvarighet till Almedalsveckan.

Läs mer