Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik september

Omvärldsspaningen för september månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat mer stöd till regionala flygplatser, stora vinster för godstrafiken om Oslo-Stockholm byggs, Svensk Sjöfart kritiska till höjda farledsavgifter & stort ras på E6 vid Stenungsund – flera skadade.

Flyg - Mer stöd till regionala flygplatser

Regeringen föreslår i budgeten för nästa år att icke-statliga, regionala flygplatser ska få dubbelt så mycket stöd som nu, 210 miljoner kronor mot 103 miljoner i dag. Stödet kan förenas med villkor.

"Regeringen bedömer att förslaget kommer ge förbättrade förutsättningar för driften vid flygplatserna och därför bidra till minskade risker för nedläggning" skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Stora vinster för godstrafiken om Oslo-Stockholm byggs

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco göra en genomlysning av godstrafiken i stråket och titta på vilken betydelse en förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle ha för godstrafiken i Sverige och Norge. Resultaten är tydliga.

- Det är uppenbart att Värmlandsbanan är en flaskhals för godstrafik. Det är svårt att klara varken den gods- eller den passagerartrafik som det finns behov av. En utbyggnad från enkelspår till dubbelspår skulle påtagligt öka kapaciteten och det är viktig redan nu, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.
Läs mer i Oslo-Sthlm 2.55 NewsDesk.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Svensk Sjöfart kritiska till höjda farledsavgifter

Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter för år 2024, både gällande lots- och farledsavgifter. I remissvaret skriver Svensk Sjöfart bland annat att sjöfartens konkurrenskraft behöver stärkas och att det snarare kräver sänkta avgifter snarare än ökade kostnader. Man hänvisar också till att Finland samtidigt föreslår att halveringen av avgifterna i Finland ska bli permanent.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:
  • Göteborgs hamns importvolymer har successivt stabiliserats. Infrastrukturnyheter
  • DEBATT: Nu sjösätter vi en sjöfartsreform tillsammans med regeringen. Thomas Morell (SD), Jimmy Ståhl (SD). Altinget
  • Utredningen av branden på Stena Scandica klar. Sjöfartstidningen
  • Delar av den nordiska sjöfarten kan snart drivas på vätgas. Dagens Näringsliv

 

Väg - Stort ras på E6 vid Stenungsund – flera skadade

En stor bit mark har rasat på E6:an i Stenungsund tidigt på lördagen. Flera fordon körde ner i hålet och tre personer skadades lindrigt. Vägen väntas vara avstängd i flera månader framöver.
Läs mer i SVT.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.