Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren presenterar infrastrukturprogram - lämnar in remissvar till regeringen

Handelskammaren lyfter nu ett antal prioriterade åtgärder genom ett infrastrukturprogram för Mälardalen, remissvar och genom debattartiklar i både Örebro län, Västmanlands län och Sörmland riktas uppmaning till politiken att investeringar är nödvändiga för den fortsatta utvecklingen.

Närmast dagliga rapporteringar om brister i både väg- och järnvägsnät, förseningar och inställda avgångar bekräftar att omfattande investeringar i infrastrukturen måste till för hela Mälardalsregionen, och det är bråttom.

Handelskammaren lyfter nu ett antal prioriterade åtgärder genom ett infrastrukturprogram för Mälardalen. Genom debattartiklar i både Örebro län, Västmanlands län och Sörmland riktas uppmaning till politiken att investeringar är nödvändiga för den fortsatta utvecklingen.

"Just nu sker historiska satsningar i våra regioner inom tex grön omställning, elektrifiering, förvarsindustri, tech och logistik. Lyckas vi inte tydlig förbättra förmågan att transportera människor och gods riskerar vi att tappa konkurrenskraft och till sist att internationella företag väljer bort Sverige", säger Oskar Axelsson, VD Handelskammaren Mälardalen.

Remissvar inlämnat
Handelskammaren Mälardalen har lämnat in remissvar till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag för nästa planperiod 2026-2037.
I svaret lyfts bland annat att det är positivt att ökad prioritering sker på drift, underhåll och robusthet. Det får dock inte slå undan de nödvändiga nyinvesteringar som krävs för fortsatt utveckling varför det krävs en ramfinsansiering på + 20 % eller mer.

"Vi skulle gärna sett ännu tydligare fokus på persontrafik, pendling och systemtänk. Dvs att de olika trafikslagen hänger ihop och att Mälardalen får en tydligare koppling även till Arlanda. Att använda mer ny teknik och innovationer tror jag också är viktigt, där har vi redan mycket kunskap i Sverige", säger Oskar Axelsson.

Handelskammaren lyfter även en rad regionala möjligheter och utmaningar i sitt remissvar. Inte minst gäller det hela stråket Stockholm-Oslo som är rejält eftersatt och i och med omvärldsläget och inträdet i NATO får sträckan dessutom en viktig roll ur ett totalförsvarsperspektiv.

Läs hela remissvaret

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Infrastrukturprogrammet

Debattartiklar av Handelskammaren Mälardalen kring infrastruktursatsningar för näringslivet:

Eskilstuna Sörmland

Västmanlands län

Örebro län