Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juni

Omvärldsspaningen för juni månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat flygplatsernas framtid viktigaste frågan just nu, Västmanland möter regeringen om Mälarbanan, så kan mer gods flyttas från väg till sjöfart & Einride ror hem megaaffär – levererar 2 000 elfordon.

Flyg - Flygplatsernas framtid viktigaste frågan just nu

Att säkra finansieringen för de regionala flygplatserna är den enskilt viktigaste frågan för hela luftfartssektorn just nu. Detta kommer också vara ett av flygets teman under årets Almedalsvecka, skriver Peter Larsson VD Svenska Regionala flygplatser.

Den mycket omfattande Flygplatsutredningen presenterades i februari och många remissinstanser har sedan kommenterat förslaget. Genomgående svarar de flesta att det är en bra utredning men att den också saknar gemensamma kriterier för hur satsningar ska ske för att trygga finansieringen av våra flygplatser.
Läs mer i Transport & Logistik.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Västmanland möter regeringen om Mälarbanan

Den 2 juni får Västerås besök av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet för diskussioner om Mälarbanans utbyggnad.

I samtalen om Mälarbanans utbyggnad och det framtida stråket Oslo-Stockholm deltar Johan Davidson som är statssekreterare vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. I programmet ingår även besök på Alstom och samtal med Epiroc, Saab Combitech samt Handelskammaren Mälardalen.
Läs mer i Region Västmanland.

Mer om järnväg:
  • Källor vid Indiska järnvägen: ”Olyckan kan ha orsakas av mänskliga faktorn”. Infrastrukturnyheter
  • Nu påbörjar Regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur. Dagens Näringsliv
  • DEBATT: Värmland binder ihop Oslo och Stockholm. Erik Evestam (C), Stina Höök (M), Anders Tallgren (S), Alexander Torin (M). NWT
  • EU: 107 CEF-infrastrukturprojekt inom transportsektorn utvalda för 6 miljarder euro. Dagens Näringsliv

 

Sjöfart - Så kan mer gods flyttas från väg till sjöfart

Att flytta transporter från väg till sjöfart kan innebära klara klimatfördelar, men trots uttalade ambitioner har det bara skett en liten överflyttning. Nu har forskare undersökt hur man kan ställa relevanta krav som styr fler transporter mot hållbar sjöfart.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Einride ror hem megaaffär – levererar 2 000 elfordon

Einride och Förenade Arabemiratens Ministerium för Energi och Infrastruktur (MOEI) har undertecknat en avsiktsförklaring för att skapa ett transportnät för godstransport, Falcon Rise Grid, som kommer att täcka 550 kilometer mellan Abu Dhabi, Dubai och Sharjah. Enligt avtalet kommer Einride att tillhandahålla 2 000 elfordon, varav 200 kommer att vara autonoma, samt åtta laddstationer med totalt 500 laddningspunkter enligt ett officiellt uttalande. Einride kommer därmed att erbjuda ett heltäckande ekosystem, inklusive lastbilar, laddinfrastruktur och teknik.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.